STRAFFESAGER    |    ANSÆTTELSESRET    |    FAST EJENDOM    |    SELSKABSRET    |    KONTRAKTER


TELEFON

+45 61 78 06 82

Forside   »   Ejerskifte

EJERSKIFTE


Et ejerskifte af en virksomhed kan ske til en uafhængig køber eller ved et generationsskifte til familie eller medarbejdere. Et generationsskifte skal altid ske under hensyn til de konkrete forhold i virksomheden og familien og i et nært samarbejde med parterne og selskabets økonomiske og juridiske rådgivere. Et succesfuldt gennemført generationsskifte forudsætter grundig forberedelse og en række valg og overvejelser i forhold til forberedelsen af generationsskiftet, gennemførelsen samt om generationsskiftets betydning for familie og formue.

LÆS MERE OM GENERATIONSSKIFTE
EJERAFTALER

Det må altid anbefales, at ejerne af en virksomhed skriftligt aftaler de indbyrdes regler om samejet om virksomheden i en ejeraftale.

En ejeraftale sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen om væsentlige beslutninger om selskabet. Væsentlige beslutninger omfatter eksempelvis tilfælde af en ejers ønske om salg af ejerandele i selskabet eller tilfælde af sygdom eller dødsfald i ejerkredsen. Selskabsloven regulerer overordnet set selskabets forhold samt forholdet mellem selskabet og dets aktionærer, men ikke relationen mellem ejerne indbyrdes. Uden en særskilt aftale mellem ejerne om selskabet, vil der nemt kunne opstå uløselige konflikter.

En ejeraftale er derfor en meget vigtig aftale, og vilkårene skal være tilpasset virksomheden og ejerforholdene i den nuværende situation og fremadrettet.

 

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?


Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om etablering af virksomhed eller valg af selskabsform, bestyrelsesarbejde eller rådgivning om generationsskifte så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Sørensen står klar til at hjælpe dig.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA