FORSIDE    |    ERHVERVSLEJERET

 

ERHVERVSLEJERET - AFTALT UOPSIGELIGHED


I erhvervslejeforhold er udgangspunktet, at lejeforholdet løber på ubestemt tid, indtil det opsiges. Hvis ikke andet er aftalt, kan lejeren frit opsige lejeforholdet (erhvervslejelovens § 60), mens udlejerens adgang til at opsige lejeforholdet er begrænset til de tilfælde, som følger af erhvervslejeloven (erhvervslejelovens § 61). Det kan gyldigt aftales, at lejeforholdet skal være uopsigeligt i en periode.

 

Lejerens frie opsigelsesadgang følger af erhvervslejelovens § 60, stk. 1. Bestemmelsen er fravigelig, og det kan derfor gyldigt være aftalt, at lejeren ikke kan opsige lejeforholdet i en nærmere bestemt uopsigelighedsperiode, eller det kan være aftalt, at lejeforholdet er tidsbegrænset til en bestemt angiven periode.

Læs mere her om opsigelse af erhvervslejeforhold.AFTALT UOPSIGELIGHED

Lejeren af et erhvervslejemål kan ved aftale være afskåret fra at opsige lejeforholdet. Aftalt uopsigelighed er sædvanligt i erhvervslejeforhold og kan f.eks. være begrundet i, at udlejer har investeret betydelige beløb til indretning af ejendommen til lejers virksomhed.

Erhvervslejeloven indeholder ingen ufravigelige regler, der er til hinder for at aftale uopsigelighed.

Hertil kommer at længden af lejerens og udlejerens opsigelsesvarsel frit kan aftales længere, end det som følger af erhvervslejeloven, hvilket indebærer, at der reelt kan opnås samme resultat, som hvis der var aftalt uopsigelighed.

Den part - lejer eller udlejer eller begge - kan, så længe uopsigeligheden består, ikke frigøre sig fra kontrakten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆS MERE OM ERHVERVSLEJERET

HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING?ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN