ERHVERVSRET   |   SELSKABSRET   |   FAST EJENDOM   |   ERHVERVSLEJERET   |   LANDBRUGSRET   |   STRAFFERET   |   ERHVERVSSTRAFFERET

Fast ejendom  »  Boligkøb

KØB OG SALG AF BOLIG ELLER SOMMERHUS


Advokat Allan Sørensen har i mere end 10 år rådgivet private kunder i forbindelse med køb af byggegrunde, parcelhuse, nedlagte landbrugsejendomme, fritidshuse og ejerlejligheder om alle juridiske og økonomiske forhold og risici forbundet med købet.

At købe bolig er for de fleste den største økonomiske investering i livet. Det kræver, at beslutningen træffes på et solidt grundlag af undersøgelser og vurderinger. Når du har udset dig den perfekte bolig eller byggegrund, er det derfor en god ide - tidligst muligt i processen - at inddrage en advokat med speciale i fast ejendom. Det er den sikreste måde til at undgå økonomiske og juridiske faldgruber og ubehagelige overraskelser. En advokat varetager udelukkende dine interesser og sikrer tryghed for dig i alle faserne af dit boligkøb.

Rådgivningen i forbindelse med et privat boligkøb vil i de fleste tilfælde omfatte:

  • Gennemgang af købsaftalen og handlens øvrige dokumenter
  • Gennemgang af tilstandsrapport, el-installationsrapport og valg af ejerskifteforsikring
  • Indhentelse af eventuelle manglende oplysninger om ejendommen
  • Rådgivning til køber om handlens vilkår, valg af husforsikring og finansiering af købet
  • Godkendelse af handlen
  • Berigtigelse af handlen, herunder tinglysning af digitalt skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse

Herudover vil køber ofte ønske rådgivning om købets betydning for købers private formueforhold, herunder om mulighederne for at ugifte eller ugifte samlevende kan sikre hinanden bedst muligt ved oprettelse af testamente.

Husk advokatforbeholdet

Det er vigtigt, at du som køber får sikret dig, at der er indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden du underskriver. Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af købsaftalens vilkår. Hvis sælger eller mægler ikke vil indsætte et advokatforbehold, skal du vente med at underskrive købsaftalen, til din advokat har gennemgået aftalen med bilag. Advokatforbeholdet indeholder en frist til at fremsætte indsigelser mod handlen, som ofte er fastsat til 3-6 hverdage, men hvis det bliver nødvendigt med en længere frist, vil sælger ofte acceptere en udsættelse på afklaring af et eller flere afgrænsede forhold. Inden for den aftalte frist har advokaten mulighed for at gennemgå købsaftalen og bilagene dertil med henblik på at vurdere, om der er vilkår i aftalen der bør ændres, forhold del skal undersøges nærmere, eller om prisen for ejendommen bør genforhandles.

SÆRLIGE FORHOLD VED KØB AF SOMMERHUS

Det er ved køb af sommerhus vigtigt at være opmærksom på, at sommerhuse er underlagt andre regler i forhold til anvendelse og benyttelse, end et almindeligt parcelhus. I forhold til anvendelsen, så må sommerhuse i sommerhusområder som hovedregel kun benyttes i sommerhalvåret og - ifølge det såkaldte forbud mod helårsbeboelse - til kortvarige ferieophold i vinterhalvåret. Selve købsprocessen minder meget om køb af et almindeligt parcelhus, men der er dog forskelle. Sommerhuse er blandt andet fritaget for krav om energimærkning. Det er dog muligt at få udarbejdet et energimærke, som kan give en god indikation om sommerhusets varmeforbrug. I forhold til finansieringen, så er det alene muligt at finansiere køb af et sommerhus med 75 % af handelsværdien via et realkreditlån. Restkøbesummen kan finansieres ved banklån og egen udbetaling.

PRIS FOR KØBERRÅDGIVNING

Der er stor forskel på prisen for advokatbistand ved et boligkøb, men det er som boligkøber væsentligt at være opmærksom på, at en billig løsning her og nu kan blive dyr på sigt, hvis der er forhold eller risici, som du ikke blev rådgivet tilstrækkeligt om, eller som du ikke forstod betydningen af.

Hos Clea advokatfirma er prisen ved et privat boligkøb altid fast (alle priser er inkl. moms).


Almindelig bolighandel, hvor ejendommen er udbudt til salg via mægler:

Pris for køberrådgivning hos Clea Advokatfirma ved køb af ejerlejlighed, parcelhus eller sommerhus:  6.950 kr.

Derudover tilbyder Clea Advokatfirma en række tillægspakker:

Tillægspakke 1 - Hvis det i købsaftalen er aftalt, at købers advokat skal varetage berigtigelsen af handlen - herunder tinglysning skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse - forestår Clea Advokatfirma denne opgave på vegne af sælger og køber. Pris for tillægspakke 1:  3.000 kr.

Tillægspakke 2 - Testamente gifte/ugifte, oprettes som et standard gensidigt testamente. Pris for tillægspakke 2:  5.500 kr.


Almindelig bolighandel, hvor der ikke medvirker ejendomsmægler:

Arbejdet forbundet med bolighandlen vil omfatte udarbejdelse af købsaftalen om ejendommen samt berigtigelse af handlen, herunder tinglysning af digitalt skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Prisen vil afhænge af de konkrete omstændigheder, men vil i de fleste tilfælde udgøre:  12.500 kr.


Liebhaverejendomme, hvor der medvirker ejendomsmægler:

Ved køb af liebhaverejendomme, hvorved forstås ejendomme udbudt til salg til en kontant købesum på mere end 5 mio. kr., vil prisen afhænge af de konkrete omstændigheder i forhold til parterne, ejendommen og handlens kompleksitet i øvrigt. Prisen vil i de fleste tilfælde udgøre:  12.500 kr.

Herudover tilbyder Clea Advokatfirma tillægspakke 1 og 2. Se ovenfor.


HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen for en uforpligtende drøftelse om juridiske forhold med relation til køb og salg af privat bolig eller fritidshus. Allan Sørensen har i mere end 10 år rådgivet om fast ejendom, herunder de juridiske og økonomiske forhold og risici forbundet med overdragelse af fast ejendom mellem private.

Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk