STRAFFERET   //   ANSÆTTELSESRET   //   SELSKABSRET   //   KONTRAKTER   //   ERHVERVSLEJERET   //   FAST EJENDOM

BOLIG OG SOMMERHUS


Advokat Allan Sørensen har i mere end 10 år rådgivet private kunder i forbindelse med køb af byggegrunde, parcelhuse, nedlagte landbrugsejendomme, fritidshuse og ejerlejligheder om alle juridiske og økonomiske forhold og risici forbundet med købet.

At købe bolig er for de fleste den største økonomiske investering i livet. Beslutningen om køb bør derfor træffes på et solidt grundlag af undersøgelser og vurderinger. Når du har udset dig den perfekte bolig eller byggegrund, er det derfor en god idé at inddrage en advokat med speciale i fast ejendom. Det er den sikreste måde til at undgå økonomiske og juridiske faldgruber og ubehagelige overraskelser.

Hos Clea Advokatfirma er du sikret en kompetent boligrådgivning fra A-Z og en professionel juridisk gennemgang af alt materiale vedrørende ejendommen. Det sikrer tryghed for dig i alle faserne af dit boligkøb.

Rådgivningen i forbindelse med et privat boligkøb vil i de fleste tilfælde omfatte:

  • Gennemgang af købsaftalen og handlens øvrige dokumenter
  • Gennemgang af tilstandsrapport, el-installationsrapport og valg af ejerskifteforsikring
  • Indhentelse af eventuelle manglende oplysninger om ejendommen
  • Rådgivning til køber om handlens vilkår, valg af husforsikring og finansiering af købet
  • Godkendelse af handlen
  • Berigtigelse af handlen, herunder tinglysning af digitalt skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Herudover vil køber ofte ønske rådgivning om købets betydning for købers private formueforhold, herunder om mulighederne for at ugifte eller ugifte samlevende kan sikre hinanden bedst muligt ved oprettelse af testamente.


SÆRLIGE FORHOLD VED KØB AF SOMMERHUS

Det er ved køb af sommerhus vigtigt at være opmærksom på, at sommerhuse er underlagt andre regler i forhold til anvendelse og benyttelse, end et almindeligt parcelhus. I forhold til anvendelsen, så må sommerhuse i sommerhusområder som hovedregel kun benyttes i sommerhalvåret og - ifølge det såkaldte forbud mod helårsbeboelse - til kortvarige ferieophold i vinterhalvåret. Selve købsprocessen minder meget om køb af et almindeligt parcelhus, men der er dog forskelle. Sommerhuse er blandt andet fritaget for krav om energimærkning. Det er dog muligt at få udarbejdet et energimærke, som kan give en god indikation om sommerhusets varmeforbrug. I forhold til finansieringen, så er det alene muligt at finansiere køb af et sommerhus med 75 % af handelsværdien via et realkreditlån. Restkøbesummen kan finansieres ved banklån og egen udbetaling.




HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen for en uforpligtende drøftelse om juridiske forhold med relation til køb og salg af privat bolig eller fritidshus. Allan Sørensen har i mere end 10 år rådgivet om fast ejendom, herunder de juridiske og økonomiske forhold og risici forbundet med overdragelse af fast ejendom mellem private.

Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk