ERHVERVSRET
SELSKABSRET, GENERATIONSSKIFTE OG KONTRAKTER

ERHVERVSRET OG SELSKABSRET

Som advokat med speciale i erhvervsret og selskabsret varetager advokat Allan Sørensen en funktion som »husadvokat« for en række mindre og mellemstore virksomheder i Midt- og Vestjylland. Rådgivningen er koncentreret om en række udvalgte erhvervsjuridiske specialeområder. Allan Sørensen han har været bestyrelsesmedlem i en række virksomheder, fra mindre start-up virksomheder til større etablerede selskaber. Det sikrer indsigt og erfaring med erhvervslivets juridiske og kommercielle forhold.

Varige relationer og et indgående kendskab til hver enkelt klient og virksomhed er værdsat, da det sikrer, at rådgivningen - udover at være juridisk velfunderet - også er tilpasset den enkelte klients ønsker, behov og forretningsmæssige situation.

Rådgivningen omfatter navnlig:

  • udarbejdelse af danske og internationale kontrakter
  • selskabsretlige forhold, stiftelse af selskaber og holdingselskaber, valg af selskabsform, omstruktureringer i form af fusion og spaltning, skattefri aktieombytning mv.
  • virksomhedens kapitalforhold, herunder kapitalforhøjelser, lån til selskabet samt etablering af konvertible gældsbreve
  • generationsskifte til familie eller medarbejdere
  • rådgivning til virksomhedens ejerkreds om ejerforhold, herunder udarbejdelse af ejeraftaler, - også kaldet anpartshaver- og aktionæroverenskomster
  • rådgivning til virksomhedens ejerkreds om sikring af virksomhed, formue og familie bl.a. ved oprettelse af ægtepagt og testamente
  • håndteringen af tvister, retssager og voldgift


Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af en sag eller situation.

Telefon + 45 61 78 06 82
Send en mail » as@clea-advokater.dk