SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

Overdragelse af virksomhed til familie eller medarbejdere

SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

Rådgivning om selskabsretlige forhold og generationsskifte til familie eller medarbejdere er et kerneforretningsområde hos Clea Advokatfirma.

Selskabsret omfatter navnlig rådgivning om

  • etablering af virksomhed og valg af selskabsform
  • selskabsretlige omstruktureringer ved fusion eller spaltning af selskaber
  • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
  • rådgivning om virksomhedens kapitalforhold, herunder kapitalforhøjelser og lån til selskabet blandt andet ved oprettelse af konvertible gældsbreve.
    generationsskifte til familie eller medarbejdere
  • rådgivning om bestyrelsesarbejde

Skal virksomheden overdrages til næste generation i familien eller til medarbejdere i virksomheden, så kontakt Clea Advokatfirma med henblik på rådgivning og planlægning af generationsskiftet. Det er i forbindelse med generationsskifte ofte vigtigt at ændre virksomhedens struktur, så den passer til det nye ejerskab. Når der sker overdragelse til en ny generation, vil det endvidere ofte være en fordel at oprette et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden (driftsselskabet) og overdrageren. Fordelen med denne struktur er blandt andet, at holdingselskabet kan oprettes efter reglerne om skattefri aktieombytning, hvorved overdragelsen som udgangspunkt ikke bliver beskattet. I andre tilfælde kan man med fordel lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op og placerer dem i flere nye virksomheder.

Et generationsskifte involverer ofte flere rådgivere i form af revisor og advokat, og generationsskiftet kræver ofte en række personlige overvejelser, idet der skal tages stilling til overdragelsesmetode og tidspunktet for overdragelsen. En overdragelse kan endvidere ske ved gaveoverdragelse, testamente, succession eller ved almindeligt salg af kapitalandele. Et generationsskifte kan også ske efter den såkaldte A/B model, som indebærer, at man opdeler selskabets kapital i både A-aktier og B-aktier, således at A-aktierne er tillagt en ret til et nærmere bestemt forlods udbytte eller større stemmeandel.KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte Clea Advokatfirma for en uforpligtende drøftelse af spørgsmål om selskabsret eller generationsskifte.

+45 61 78 06 82


Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af en sag eller situation.

TELEFON + 45 61 78 06 82
SEND EN MAIL »
as@clea-advokater.dk