ERHVERVSRET
GENERATIONSSKIFTE

GENERATIONSSKIFTE

Skal du overdrage din virksomhed til næste generation i familien eller til medarbejdere i virksomheden, så kontakt advokat Allan Sørensen med henblik på rådgivning og planlægning af generationsskiftet.

Det er i forbindelse med generationsskifte ofte vigtigt at ændre virksomhedens struktur, så den passer til det nye ejerskab. Når der sker overdragelse til en ny generation, vil det endvidere ofte være en fordel at oprette et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden (driftsselskabet) og overdrageren. Fordelen med denne struktur er bl.a., at holdingselskabet kan oprettes efter reglerne om skattefri aktieombytning, hvorved overdragelsen som udgangspunkt ikke bliver beskattet. I andre tilfælde kan man med fordel lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op og placerer dem i flere nye virksomheder.

Et generationsskifte involverer ofte flere rådgivere i form af bl.a. revisor og advokat, og generationsskiftet kræver ofte flere personlige overvejelser, idet der skal tages stilling til overdragelsesmetode og tidspunktet for overdragelsen. En overdragelse kan ske ved gaveoverdragelse, testamente, succession eller ved almindeligt salg af kapitalandele. Et generationsskifte kan også ske efter den såkaldte A/B model, som indebærer, at man opdeler selskabets kapital i både A-aktier og B-aktier, således at A-aktierne er tillagt en ret til et nærmere bestemt forlods udbytte. Ved generationsskifte er kunsten at starte i god tid.


Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af en sag eller situation.

Telefon + 45 61 78 06 82
Send en mail »
as@clea-advokater.dk