PROCES

KONFLIKTLØSNING · RETSSAGER · VOLDGIFT

PROCES

Hos Advokatfirmaet Clea er det at føre en retssag eller voldgiftssag et speciale i sig selv.

Advokat Allan Sørensen har stor viden om håndteringen af retssager og voldgift, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret. Den viden og erfaring skaber bedre løsninger og værdi for klienterne.

Dét at have erfaring med proces, de mange taktiske overvejelser i forbindelse med en sag og de processuelle regler er mindst lige så vigtigt som viden om det fagområde, sagen drejer sig om. Ikke mindst i forbindelse med byggevoldgift, er der tale om et særligt regelsæt, som ikke må forveksles med processen ved domstolene og som kræver et indgående kendskab.


SAGENS OPSTART

Ved sagens opstart er det centralt, at der foretages en grundig, juridisk og kommerciel vurdering for at kunne fastslå, om omkostninger og indsats står mål med det forventede udfald af sagen. Det er endvidere væsentligt at afveje værdien ved f.eks. at fortsætte et kommercielt samarbejde i forhold til at gennemføre en retssag eller voldgiftssag. I den forbindelse bør det vurderes, om alternative konfliktløsningsmodeller i det konkrete tilfælde er et bedre alternativ, end en retssag.

Det er altid en væsentlig del af rådgivningen, at der tilrettelægges en omkostningseffektiv proces, der hverken går på kompromis med klientens interesser eller kvaliteten i rådgivningen.

Da de fleste retssager og voldgiftssager udvikler sig undervejs i processen, er det en væsentlig del af rådgivningen, at der også løbende foretages en vurdering af sagen i takt med dens udvikling.


SPECIALEOMRÅDER

Advokat Allan Sørensen rådgiver navnlig danske virksomheder, offentlige myndigheder og private i forbindelse med konflikter af erhvervsretlig karakter eller med relation til fast ejendom eller byggeri. Allan Sørensen fører sager for blandt andet danske byretter, Østre og Vestre Landsret samt Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Rådgivningen omfatter navnlig tvister vedrørende

  • entreprise- og rådgiverforhold
  • danske og internationale kontrakter
  • selskabsretlige forhold
  • erstatningsansvar
  • tvister med relation til erhvervslejeret eller fast ejendom


VIDEN

Specialiseret viden er den ekspertise, som Clea Advokatfirma kan tilbyde, men den viden, deler vi gerne med dig » Læs mere her


Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af en sag eller situation.

TELEFON + 45 61 78 06 82
SEND EN MAIL »
as@clea-advokater.dk

Clea Advokatfirma
Rådgivning til virksomheder og private i Midt- og Vestjylland
Silkeborg · Herning · Ringkøbing · Hvide Sande · Skjern