ERHVERVSEJENDOMME

Clea Advokatfirma rådgiver om køb og salg af erhvervsejendomme, projektudvikling, entreprise- og rådgiverret, panteret og tinglysning samt om erhvervslejeret.LANDBRUGSRÅDGIVNING

Rådgivning om alle juridiske aspekter ved overdragelse af landbrugsejendomme og de særegne forhold, der relaterer sig til personer og selskabers drift af landbrugsvirksomhed.BYGGERIETS RETSFORHOLD

Professionel rådgivning til entreprenører, bygherre, projektudviklere og offentlige myndigheder om entrepriseret og rådgiverret.


PRIVATE BOLIGHANDLER

Private klienter tilbydes rådgivning om køb af privat bolig f.eks. parcelhus, ejerlejlighed eller feriehus samt om købets betydning for de private formueforhold.

FAST EJENDOM

Hos Clea Advokatfirma er rådgivning om fast ejendom et af kontorets kerneforretningsområder. Rådgivningen omfatter navnlig erhvervslejeret, entreprise- og rådgiverret samt køb og salg af erhvervsejendomme og landbrugsejendomme.

Specialeområdet omfatter navnlig rådgivning om:

  • køb og salg af alle former for fast ejendom
  • etablering, omstrukturering og overdragelse af ejendomsselskaber
  • projektudvikling af fast ejendom
  • rådgivning om erhvervslejeret og boliglejeret
  • rådgivning om entreprise- og rådgiverret
  • miljø-, og natur- og planforhold
  • overdragelse af landbrugsejendomme og rådgivning om andre landbrugsrelaterede forhold

Advokat Allan Sørensen har mangeårig erfaring med at rådgive om fast ejendom, ligesom han har været tilknyttet Københavns Universitet og Aarhus Universitet som som ekstern underviser i blandt andet panteret i relation til fast ejendom.

Læs mere om kontorets kompetencer indenfor fast ejendom under de enkelte specialeområder eller ring for en uforpligtende drøftelse af din sag eller situation.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


//  ERHVERVSEJENDOMME OG ERHVERVSLEJERET

//  LANDBRUGSRÅDGIVNING

//  ENTREPRISE- OG RÅDGIVERRET

// 
BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD

______________________________________________________________________

 

 

ADVOKAT ALLAN SØRENSEN

Du er altid velkomme til at kontakte mig, hvis du har behov for rådgivning om fast ejendom eksempelvis i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme, rådgivning om erhvervslejekontrakter, entreprise- og rådgiverret, landbrugsret eller ved private bolighandler.

Allan Sørensen · Indehaver · Advokat (L) · CIPP/E

Send en mail » as@clea-advokater.dk

RÅDGIVNING

________________________________________________________________________________

» ERHVERVSEJENDOMME OG ERHVERVSLEJERET

Hos Clea Advokatfirma kan du søge rådgivning om køb og salg af erhvervsejendomme, projektudvikling, entreprise- og rådgiverret samt om forhold med relation til panteret eller tinglysning og rådgivning om erhvervslejeret. Efter i en årrække at have beskæftiget sig med fast ejendom i Vestjylland har advokat Allan Sørensen et indgående kendskab til markedsvilkårene og de særegne forhold, der knytter sig til erhvervsejendomme og erhvervslejeforhold i et turist- og sæsonpræget marked.


» ENTREPRISE-OG RÅDGIVERRET

Du er altid velkommen til at kontakte kontoret for en uforpligtende drøftelse af spørgsmål om entreprise- eller rådgiverret. Rådgivningen omfatter blandt andet byggeriets opdaterede standardvilkår AB18, ABT18 og ABR18, som blev taget i brug af byggeriets aktører i januar 2019.

 

________________________________________________________________________________

» LANDBRUGSRÅDGIVNING

Hos Clea Advokatfirma kan du søge rådgivning om overdragelse af landbrugsejendomme (landbrugshandler) samt om andre landbrugsrelaterede forhold, herunder udarbejdelse af samejekontrakter, interessentskabskontrakter, forpagtnings- og samdriftsaftaler, handelsaftaler og erhvervslejekontrakter. Advokat Allan Sørensen rådgiver endvidere om selskabsretlige forhold i forbindelse med etablering eller omstrukturering af landmandsselskaber og generationsskifte.


» BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD

Oprettelse af ægtepagt og testamente er ofte nødvendigt for at sikre ejerforholdene nu og fremtidigt til virksomhed og formue. Som virksomhedsejer er der udover økonomi og familie en række særlige problemstillinger i forhold til virksomheden, som kan løses ved at oprette ægtepagt og testamente.