STRAFFESAGER    |    SELSKABSRET    |    ANSÆTTELSESRET    |    ERHVERVSKONTRAKTER    |    ERHVERVSLEJERET    |    FAST EJENDOM


TELEFON
+45 61 78 06 82

Forside   »  Fast ejendom

SPECIALISTVIDEN OM FAST EJENDOM


Hos Clea Advokatfirma er rådgivning om fast ejendom et kerneforretningsområde.

Advokat Allan Sørensen har stor viden og erfaring indenfor fast ejendom og yder specialistrådgivning i forbindelse med erhvervshandler, landbrugshandler og bolighandler, ligesom han rådgiver om erhvervslejeret og entrepriseret samt ved projektudvikling af fast ejendom.  

Specialeområdet omfatter rådgivning om

  • overdragelse af alle former for fast ejendom
  • selskabsretlige forhold ved overdragelse af ejendomsselskaber
  • vurdering af de aftalte vilkår i erhvervslejekontrakter og boliglejekontrakter
  • forhandling, fortolkning og udarbejdelse af købsaftaler, lejekontrakter og forpagtningskontrakter
  • miljøretlige forhold
  • problemstillinger om pant, servitutter og tinglysning
  • rådgivning om entrepriseret og rådgiverret
  • rådgivning om forsikring og finansiering
  • moms- og skattemæssige forhold
  • rådgivning om landbrugslovens regler for erhvervelse af landbrugsejendomme


Rådgivningen tilrettelægges efter dit behov

Rådgivningens omfang afhænger af blandt andet af karakteren af den enkelte ejendom og sælgers, købers, udlejers eller lejers behov. Ved køb og salg af landbrugsejendomme rådgives køber eksempelvis om landbrugslovens erhvervelsesbetingelser, mens det ved køb af en udlejningsejendom ofte vil være væsentligt, at der bliver foretaget en juridisk gennemgang af erhvervslejekontrakterne og boliglejekontrakterne, så køber undgår ubehagelige overraskelser.

Du er altid velkommen til at kontakte kontoret for en uforpligtende drøftelse om dig sag.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA