PRIVATE BOLIGHANDLER

Private klienter tilbydes rådgivning om køb af privat bolig f.eks. parcelhus, ejerlejlighed eller feriehus samt om købets betydning for de private formueforhold.

BOLIGHANDLER

Clea Advokatfirma kan ikke hjælpe dig med at finde din drømmebolig, - vi kan hjælpe dig med at sikre, at der ikke er  uventede juridiske risici forbundet med købet af boligen.

Hos Clea Advokatfirma tilbydes private klienter rådgivning om alle juridiske aspekter ved private bolighandler, herunder ved køb af parcelhus, ejerlejlighed eller sommerhus samt i forbindelse med forældrekøb. Køb af privat bolig er en stor beslutning, hvor de økonomiske og juridiske forhold og risici kan være betydelige. Ofte udgør en købsaftale med bilag flere hundrede sider, hvor noget kan være vigtigt, mens andet er mindre væsentligt.

Det må altid anbefales, at sælger og navnlig køber søger juridisk rådgivning fra en advokat med speciale i fast ejendom i forbindelse med en privat bolighandel. Som køber er det vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, og det kan derfor være en stor fordel for køber at rådføre sig med en advokat i forbindelse med boligkøbet. En advokat er en uafhængig og uvildig juridisk rådgiver, som alene arbejder i købers interesse, og som ikke alene er uafhængig af sælger og mægler, men også af forsikringsselskaber og banker mv.


HANDELSOMKOSTNINGER

Prisen for advokatbistand til et privat boligkøb er altid fast og oplyses forud. Det sikrer tryghed.

Følgende er priseksempler, men du er altid velkommen til at kontakte kontoret for at drøfte omkostningerne forbundet med køb af din bolig:

Pris 7.500 kr. inkl. moms · Hvor ejendommen er udbudt til salg via ejendomsmægler, og anden rådgiver berigtiger handlen.

Pris 8.500 kr. inkl. moms · Hvor ejendommen er udbudt til salg via ejendomsmægler, og Clea Advokatfirma berigtiger handlen.

Pris 7.500-12.500 kr. inkl. moms · Hvor sælger og køber selv har fundet hinanden, og der ikke medvirker ejendomsmægler. Prisen oplyses altid forud, men vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forhold til parterne og ejendommen.


PRIVATE FORMUEFORHOLD


TESTAMENTE


I forbindelse med køb af privat bolig bør det altid overvejes, om køberne juridiske set har sikret hinanden bedst muligt. For langt de fleste par, der køber bolig sammen, er det en god idé at oprette et testamente , særligt hvis man har børn. Uden et testamente er det arveloven, der bestemmer, hvad der skal ske med boligen og formuen, hvis den ene dør, og det kan have store konsekvenser for den efterladte, hvis de juridiske forhold ikke er sikret.


LIVSFORSIKRINGER OG PENSIONSORDNINGER

Ud over testamentet er det også en god idé at begunstige hinanden i livsforsikringer og pensionsordninger, så de udbetales til den længstlevende. Navnlig for ugifte samlevende kan det endvidere være en god idé at tegne krydslivsforsikringer, som et ekstra økonomisk sikkerhedsnet. Med en krydslivsforsikring bliver en eventuel erstatning udbetalt uden om dødsboet, og forsikringstageren skal derfor ikke betale boafgift af forsikringssummen, som det ellers er tilfældet ved almindelige livsforsikringer.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


//  ERHVERVSEJENDOMME OG ERHVERVSLEJERET

//  LANDBRUGSRÅDGIVNING

//  ENTREPRISE- OG RÅDGIVERRET

//  BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD

______________________________________________________________________UDVALGTE ARTIKLER

______________________________________________________________________

ARTIKEL | GUIDE TIL PRIVATE BOLIGKØB
Private Bolighandler | Juni 2020

ARTIKEL | BOLIGKØB FOR UGIFTE SAMLEVENDE
Private Bolighandler | Juni 2020

______________________________________________________________________