BYGGERIETS RETSFORHOLD

Professionel rådgivning til entreprenører, bygherre, projektudviklere og offentlige myndigheder om entrepriseret og rådgiverret.

ENTREPRISE- OG RÅDGIVERRET

Når et byggeprojekt igangsættes, skal der tages højde for adskillige regler og forhold. En så omfattende proces kræver professionel rådgivning fra start til slut. Clea Advokatfirma bistår private bygherrer, entreprenører, projektudviklere og offentlige myndigheder med professionel juridisk rådgivning om entrepriseret.

Specialeområdet omfatter navnlig rådgivning om:

  • entreprisekontrakter, rådgiverkontrakter og fælles/særlige betingelser
  • rådgivning i byggeprocessen, herunder i tilfælde af forsinkelses- og mangelskrav
  • finansieringsforhold og sikkerhedsstillelse
  • bygherren eller entreprenøren under konkurs
  • syns- og skønssager samt sagkyndige beslutninger
  • konfliktløsning, herunder voldgift og retssagsbehandling

Rådgivningen omfatter endvidere byggeriets opdaterede standardvilkår AB18, ABT18 og ABR18, som blev taget i brug af byggeriets aktører i januar 2019.

Du er altid velkommen til at kontakte Clea Advokatfirma for en uforpligtende drøftelse af spørgsmål om fast ejendom, erhvervslejeret, entrepriseret eller rådgiverret.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


//  ERHVERVSEJENDOMME OG ERHVERVSLEJERET

//  LANDBRUGSRÅDGIVNING

//  ENTREPRISE- OG RÅDGIVERRET

//  BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD

______________________________________________________________________TELEFON

+45 61 78 06 82