ERHVERVSEJENDOMME

Clea Advokatfirma rådgiver om køb og salg af erhvervsejendomme, projektudvikling, entreprise- og rådgiverret, panteret og tinglysning samt om erhvervslejeret.

ERHVERVSLEJERET

Efter i en årrække at have beskæftiget sig med fast ejendom i Vestjylland har advokat Allan Sørensen et indgående kendskab til markedsvilkårene og de særegne forhold, der knytter sig til erhvervsejendomme og erhvervslejeforhold i et turist- og sæsonpræget marked.

Erhvervslejeret er kompliceret, og det er vigtigt som både lejer og udlejer at sikre, at reglerne overholdes. Det kræver endvidere lige dele indsigt i både kommercielle og juridiske forhold at undgå de faldgruber og udnytte de muligheder, som lejemarkedet byder på.

» Læs artiklen | Guide til erhvervslejeret og leje af erhvervslokaler

Specialeområdet omfatter blandt andet:

  • rådgivning til lejere og udlejere om vilkårene i erhvervslejeforhold, herunder vilkårene i erhvervslejekontrakter samt de udfyldende og ufravigelige regler i erhvervslejelovgivningen
  • udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og forhandling af lejevilkår
  • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
  • rådgivning om og håndtering af tvister om lejens størrelse
  • håndtering af sager om mangler ved erhvervslejemål
  • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse i erhvervslejeforhold
  • tvister om opsigelse, fraflytning og istandsættelse
  • ophævelse af erhvervslejemål og erstatningskrav i tilfælde af misligholdelse
  • samt håndtering af retssager ved tvister mellem lejer og udlejer

Erhvervslejeloven gælder for leje, herunder fremleje af lokaler udlejet til andet end beboelse. Erhvervslejeloven bygger i høj grad på aftalefrihed, og udlejer og lejer skal derfor ud over lejens størrelse og regulering tage stilling til en række spørgsmål, for eksempel om lejeforholdets varighed, fordelingen af vedligeholdelsespligten mv.

Virksomhedens beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning, ligesom omkostningerne forbundet hermed kan være væsentlige. Det er derfor af stor værdi at bruge tid på at få forhandlet erhvervslejekontrakten ordentlig på plads, så der eksempelvis er taget højde for fordelingen af udgifterne til vedligeholdelse af lejemålet mellem lejer og udlejer, og så der er taget hensyn til virksomhedens nuværende situation og fremtidige mulighed for udvikling. Hvis lejeren eksempelvis accepterer en længere uopsigelighedsperiode, samtidig med at der i ejendommen ikke er mulighed for fysisk at udvide lejemålet, kan sådanne vilkår være med til at bremse væksten i lejers virksomhed.

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du som lejer eller udlejer ønsker rådgivning om erhvervslejeret eller bistand til at forhandle vilkårene i en erhvervslejekontrakt.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


//  ERHVERVSEJENDOMME OG ERHVERVSLEJERET

//  LANDBRUGSRÅDGIVNING

//  ENTREPRISE- OG RÅDGIVERRET

//  BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD

______________________________________________________________________

 

KONTAKT

Hos Clea Advokatfirma er tilgængelighed centralt, og du er meget velkomme til at kontakte advokat Allan Sørensen for en uforpligtende drøftelse af en sag eller situation med relation til fast ejendom, erhvervslejeret, entrepriseret eller landbrugsret

Send en mail » as@clea-advokater.dk