LANDBRUGSRÅDGIVNING

Rådgivning om alle juridiske aspekter ved overdragelse af landbrugsejendomme og de særegne forhold, der relaterer sig til personer og selskabers drift af landbrugsvirksomhed.

LANDBRUGSRÅDGIVNING

Hos Clea Advokatfirma kan du søge rådgivning om alle juridiske aspekter ved overdragelse af landbrugsejendomme og de særegne forhold, der relaterer sig til personer og selskabers drift af landbrugsvirksomhed.

Specialet omfatter navnlig rådgivning om

  • landbrugshandler, herunder udarbejdelse af købsaftale om ejendommen, eller gennemgang af landbrugsmæglers udarbejdelse af samme
  • undersøgelse af købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven
  • undersøgelse af de offentlige registreringer og begrænsninger på ejendommen
  • overdragelse af ejendommens betalingsrettigheder i samarbejde med parternes planteavlskonsulenter
  • rådgivning om ansættelsesretlige forhold med relation til landbrugsvirksomhed
  • overdragelse af andre rettigheder med tilknytning til landbrugsvirksomheden

Hos Clea Advokatfirma kan du endvidere søge rådgivning om andre landbrugsretlige forhold, end overdragelse af landbrugsejendomme, herunder i forbindelse med udarbejdelse af samejekontrakter, interessentskabskontrakter, forpagtnings- og samdriftsaftaler, handelsaftaler og erhvervslejekontrakter. Herudover rådgiver advokat Allan Sørensen om selskabsretlige forhold i forbindelse med etablering eller omstrukturering af landmandsselskaber og generationsskifte.LANDBRUGSHANDLER

Det må altid anbefales, at sælger og køber anvender en advokat med speciale i landbrugsret til at rådgive og bistå med overdragelse af landbrugsejendomme. Udover kendskab og til de sædvanlige problemstillinger ved handel med fast ejendom forudsætter landbrugshandler et særligt kendskab til en række forhold, herunder landbrugslovens omsætningsbegrænsninger, herunder opfyldelse af bopælskrav, landbrugets miljøforhold, håndteringen af landbrugets støtteordninger, de skattemæssige konsekvenser af overdragelse, herunder med relation til købesummens fordeling mellem aktiverne, håndteringen af problemstillinger med relation til krydsoverensstemmelse mv.

Overdragelse af landbrugsejendomme forudsætter endvidere et godt og tillidsfyldt samarbejde med parterne samt landbrugets rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer, landbrugskonsulenter og landbrugsmæglere.

Hos Clea Advokatfirma er prisen ved en landbrugshandel altid fast og oplyses forud. Det sikrer tryghed.


UDVALGTE SPECIALER

______________________________________________________________________


//  ERHVERVSEJENDOMME OG ERHVERVSLEJERET

//  LANDBRUGSRÅDGIVNING

//  ENTREPRISE- OG RÅDGIVERRET

//  BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD

______________________________________________________________________TELEFON

+45 61 78 06 82