ERHVERVSRET   |   SELSKABSRET   |   FAST EJENDOM   |   ERHVERVSLEJERET   |   LANDBRUGSRET   |   STRAFFERET   |   ERHVERVSSTRAFFERET

ERHVERVSRET


Advokat Allan Sørensen rådgiver navnlig om specialeområderne erhvervsret, selskabsret, fast ejendom samt danske og internationale kontrakter. En stor del af rådgivningen har international karakter, da mange af kontorets kunder køber og sælger produkter, maskiner og serviceydelser globalt. Rådgivningen tilrettelægges altid efter din virksomheds konkrete behov. Hvad enten du ønsker ad hoc rådgivning eller et løbende samarbejde om din virksomheds juridiske forhold, så er Clea Advokatfirma det rette valg af samarbejdspartner.

Rådgivningen omfatter eksempelvis:

  • etablering af virksomhed og valg af selskabsform
  • generationsskifte til familie eller medarbejdere
  • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
  • udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)
  • bestyrelsesforhold og ledelsesansvar
  • planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv
  • personalejuridiske forhold
  • danske og internationale kontrakter
  • erhvervsejendomme, udlejningsejendomme
  • erhvervslejeret


ANSÆTTELSESRET

Ansættelsesret er en omfattende juridisk retsområde, som er under løbende udvikling, og det kan være vanskeligt som arbejdsgiver at holde styr på den gældende lovgivning. Som arbejdsgiver er det væsentligt, at man løbende er opmærksom på regelændringer på det ansættelsesretlige område, og at man om nødvendigt får justeret medarbejdernes ansættelseskontrakter samt virksomhedens personalehåndbog og politikker.

LÆS MERE
DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

En virksomheds succes afhænger i høj grad af, om virksomheden har styr på sine rettigheder og forpligtelser i forhold til leverandører, kunder, medarbejdere og andre aftalerelationer. Det handler om, at tænke langsigtet og se problemerne, inden de opstår. Mange tvister og retssager kunne være undgået, hvis parterne på forhånd havde fået afstemt forventningerne til hinanden ved en klar og skriftlig aftale. Et skriftligt aftalegrundlag sikrer, at parterne i en aftale kender hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger og forebygger derved konflikter.

LÆS MERE
KONFLIKTLØSNING OG RETSSAGER

Hos Clea Advokatfirma er det at føre en retssag eller voldgiftssag et speciale i sig selv. At have erfaring med proces, herunder de mange taktiske overvejelser i forbindelse med en sag og de processuelle regler, er mindst lige så vigtigt som viden om det fagområde, sagen drejer sig om. Advokat Allan Sørensen har stor viden om håndteringen af konflikter og retssager, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret. Den viden og erfaring sikrer bedre løsninger og derved værdi for kontorets klienter.

LÆS MERE

KONTAKT

Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk