TELEFON

+45 61 78 06 82

Forside   »   Erhvervsret

SPECIALE I ERHVERVSRET


Som erhvervsadvokat har advokat Allan Østergaard Sørensen stor viden og erfaring med at rådgive mindre og mellemstore virksomheder om erhvervsret og selskabsret, generationsskifte, ansættelsesret, danske og internationale kontrakter og generationsskifte.

En stor del af rådgivningen hos Clea Advokatfirma har internationale karakter, da mange af kontorets kunder køber og sælger maskiner, tekniske anlæg og serviceydelser globalt.

Rådgivningen tilrettelægges efter din virksomheds konkrete behov. Hvad enten du ønsker ad hoc rådgivning eller et løbende samarbejde om din virksomheds juridiske forhold, så er Clea Advokatfirma det rette valg af samarbejdspartner.
SELSKABSRET OG EJERSKIFTE

Rådgivning om selskabsret, generationsskifte og andre former for ejerskifte er et særligt kompetenceområde hos Clea Advokatfirma. Selskabets juridiske stilling er et kerneområde i enhver virksomhed. Selskabsloven regulerer både selskabste ledelse, kapitalkrav, hæftelse, bestyrelse og mange andre forhold. Som virksomhedsejer kan det være vanskeligt at overskue alle selskabslovgivningens regler, og det kan derfor være en god ide at samarbejde med en advokat med speciale i selskabsret.

Kompetencerne hos Clea Advokatfirma omfatter eksempelvis rådgivning om:

  • etablering af virksomhed og valg af selskabsform
  • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
  • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
  • generationsskifte til familie eller medarbejdere
  • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
  • udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)
  • rådgivning om bestyrelsesforhold og ledelsesansvar
  • planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv

Det må altid anbefales, at ejerne af en virksomhed skriftligt aftaler de indbyrdes regler om samejet om virksomheden i en ejeraftale.

En ejeraftale sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen om væsentlige beslutninger om selskabet. Væsentlige beslutninger omfatter eksempelvis tilfælde af en ejers ønske om salg af ejerandele i selskabet eller tilfælde af sygdom eller dødsfald i ejerkredsen. Selskabsloven regulerer overordnet set selskabets forhold samt forholdet mellem selskabet og dets aktionærer, men ikke relationen mellem ejerne indbyrdes. Uden en særskilt aftale mellem ejerne om selskabet, vil der nemt kunne opstå uløselige konflikter.

En ejeraftale er derfor en meget vigtig aftale, og vilkårene skal være tilpasset virksomheden og ejerforholdene i den nuværende situation og fremadrettet.
OPKVALIFICER DIN BESTYRELSE MED EN BESTYRELSESADVOKAT

Kontakt Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning om bestyrelsesforhold, eller hvis du ønsker at opkvalificere din bestyrelse med en advokat med erfaring i bestyrelsesarbejde. Årsagerne, til at vælge en advokat til bestyrelsen for et selskab, er mange, men det gennemgående er behovet for at have juridisk ekspertise lige ved hånden før, under og efter bestyrelsesmøderne. Herudover sikrer en erfaren advokat i bestyrelsen, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt. Allan Sørensen er medlem af bestyrelse og repræsentantskab i flere erhvervsdrivende virksomheder og fonde i Midt- og Vestjylland.

LÆS MERE OM BESTYRELSESFORHOLD

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?


Som advokat har jeg en grundlæggende tro på, at specialisering i udvalgte juridiske specialeområder kombineret med en kompromisløs tilgang til kvalitet, grundighed og ordentlighed sikrer den mest værdiskabende rådgivning for kunderne i virksomheden. Jeg værdsætter langvarige samarbejdsrelationer og det personlige samarbejde med den enkelte kunde.
- Advokat Allan Østergaard Sørensen -

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN