TELEFON
+45 61 78 06 82

FORSIDE   »   FAST EJENDOM

EJENDOMSRÅDGIVNING


Advokat Allan Sørensen har stor viden og erfaring indenfor fast ejendom og yder specialistrådgivning i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme, udlejningsejendomme, skovejendomme og landbrug. Rådgivningen omfatter endvidere erhvervslejeret og entrepriseret. Rådgivningen afhænger af karakteren af den enkelte ejendom og sælgers, købers, udlejers eller lejers konkrete behov.

Specialeområdet omfatter rådgivning om:

 • overdragelse af alle former for fast ejendom
 • selskabsretlige forhold ved overdragelse af ejendomsselskaber
 • rådgivning om erhvervslejeret og boliglejeret
 • miljøretlige forhold
 • problemstillinger om pant, servitutter og tinglysning
 • rådgivning om entrepriseret og rådgiverret
 • moms- og skattemæssige forhold
 • rådgivning om landbrugslovens regler for erhvervelse af landbrugsejendomme

Specialeområdet omfatter endvidere rådgivning om køb og salg af privat bolig. Advokat Allan Sørensen har i mere end 10 år rådgivet private kunder i forbindelse med køb af byggegrunde, parcelhuse, nedlagte landbrugsejendomme, fritidshuse og ejerlejligheder. Rådgivningen omfatter alle juridiske og økonomiske forhold forbundet med købet.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, så kontakt Clea Advokatfirma. Du er altid velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker at drøfte en konkret sag eller situation med relation til fast ejendom.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA

UDLEJNINGSEJENDOMME


Advokat Allan Sørensen har stor viden og erfaring med at rådgive om juridiske forhold forbundet med køb, salg og udlejning af fast ejendom. Kontorets kunder omfatter både professionelle udlejere med mange lejemål og mindre udlejere med få lejemål.

Specialeområdet omfatter rådgivning om:

 • overdragelse af udlejningsejendomme
 • selskabsretlige forhold ved overdragelse af ejendomsselskaber
 • vurdering af de aftalte vilkår i lejekontrakterne
 • forhandling, fortolkning og udarbejdelse af overdragelsens vilkår
 • rådgivning om miljøretlige forhold
 • problemstillinger om pant, servitutter og tinglysning
 • moms- og skattemæssige forhold
 • boliglejeret og erhvervslejeret

Det vil forbindelse med køb af udlejningsejendomme ofte være centralt at få gennemgået og vurderet vilkårene i de eksisterende lejekontrakter, da eventuelle fejl i kontrakterne kan få store konsekvenser for købers investering. Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med en udlejningsejendom.

Rådgivning om udlejning af fast ejendom - Clea Advokatfirma

ERHVERVSLEJERET


En virksomheds beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning for lejers virksomhed, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Erhvervslejeret er samtidig kompliceret og forudsætter indsigt og erfaring med de de juridiske og kommercielle problemstillinger, som knytter sig til erhvervslejeret.

Advokat Allan Sørensen har stor viden og erfaring om erhvervslejeret og rådgiver eksempelvis om:

 • udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter
 • de udfyldende og ufravigelige regler i erhvervslejeloven
 • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
 • rådgivning i forbindelse med tvister om regulering af lejen og markedslejens størrelse
 • håndtering af sager om mangler ved erhvervslejemål
 • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse
 • tvister om opsigelse, fraflytning og istandsættelse
 • ophævelse af erhvervslejemål og erstatningskrav i tilfælde af misligholdelse
 • håndtering af lejers eller udlejers konkurs

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du har brug for rådgivning om erhvervslejeret.

BOLIGHANDLER


Hos Clea Advokatfirma er du altid sikret en kompetent boligrådgivning fra A-Z og en professionel juridisk gennemgang af alt materiale vedrørende ejendommen. Din sag behandles af en advokat fra start til slut. Det sikrer tryghed for dig i alle faserne af dit boligkøb.

Rådgivningen i forbindelse med et privat boligkøb vil i de fleste tilfælde omfatte:

 • Gennemgang af købsaftalen og handlens øvrige dokumenter
 • Gennemgang af tilstandsrapport, el-installationsrapport og valg af ejerskifteforsikring
 • Indhentelse af eventuelle manglende oplysninger om ejendommen
 • Godkendelse af handlen
 • Berigtigelse af handlen, herunder tinglysning af digitalt skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Rådgivning om købets betydning for købers private formueforhold

Der kan være stor forskel på prisen for advokatbistand ved et boligkøb, men det er væsentligt at være opmærksom på, at en billig løsning her og nu kan blive en dyr løsning på længere sigt, hvis der er forhold, som du ikke blev rådgivet tilstrækkeligt om, eller som du ikke forstod betydningen af.

LÆS MERE OM BOLIGHANDLER

SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME


Det må altid anbefales, at sælger og køber anvender en advokat med speciale i fast ejendom i forbindelse med køb og salg af skov- og landbrugsejendomme. En landbrugshandel kan omfatte alt fra et mindre hobbylandbrug til overdragelse af en professionelt drevet landbrugsvirksomhed med et stort antal landbrugsejendomme.

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning om

 • udarbejdelse af købsaftale
 • forhandling af vilkårene for overdragelsen
 • rådgivning om købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven
 • assistance med at indhente eventuel godkendelse til erhvervelsen fra Landbrugsstyrelsen
 • undersøgelse af de offentlige registreringer og begrænsninger på ejendommen
 • rådgivning om forpagtningskontrakter, handelsaftaler, samdriftsaftaler mv.
 • overdragelse af rettigheder med tilknytning til landbrugsvirksomheden
 • panteretlige forhold og tinglysning

Overdragelse af landbrugsejendomme forudsætter et godt og tillidsfyldt samarbejde med parterne samt landbrugets øvrige rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer, landbrugskonsulenter og landbrugsmæglere. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker juridisk rådgivning i forbindelse med en landbrugshandel.