RÅDGIVNING OM FAST EJENDOM


Rådgivning om fast ejendom er et kerneforretningsområde hos Clea Advokatfirma. Advokat Allan Sørensen har mangeårig erfaring med at rådgive om alle juridiske aspekter af fast ejendom, herunder navnlig køb og salg af erhvervsejendomme, udlejningsejendomme, skovejendomme og landbrugsejendomme.

Rådgivningen omfatter endvidere projektudvikling af fast ejendom, miljøretlige spørgsmål, erhvervslejeret og entrepriseret.

Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om

  • overdragelse af alle former for fast ejendom
  • selskabsretlige forhold ved overdragelse af ejendomsselskaber
  • vurdering af de aftalte vilkår i erhvervslejekontrakter og boliglejekontrakter
  • forhandling, fortolkning og udarbejdelse af købsaftaler, lejekontrakter og forpagtningskontrakter
  • miljøretlige forhold
  • problemstillinger om pant, servitutter og tinglysning
  • rådgivning om forsikring og finansiering
  • entreprise og rådgiverret

En stor del af rådgivningen hos Clea Advokatfirma er rettet mod konfliktløsning, og advokat Allan Sørensen har stor erfaring med at bistå professionelle aktører, offentlige myndigheder og private klienter med rådgivning og bistand i tilfælde af konflikter om mangler ved fast ejendom, erhvervslejeret, herunder fastsættelse af markedslejens størrelse samt ved entrepriseretlige tvister.

Er det ikke muligt at løse sagen forligsmæssigt, bistår Clea Advokatfirma med håndtering af retssagen eller voldgiftssagen.

 

KONTAKT

Advokat Allan Sørensen har mangeårig erfaring med at rådgive om fast ejendom, herunder køb og salg af erhvervsejendomme og udlejningsejendomme, ligesom har har betydelig erfaring med at rådgive lejere og udlejere af erhvervslejemål om alle juridiske aspekter af erhvervslejeret. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om fast ejendom, så kontakt advokat Allan Sørensen.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk