FAST EJENDOM

Det kræver lige dele indsigt i kommercielle og juridiske forhold at undgå de faldgruber og udnytte de muligheder, som markedet for fast ejendom byder på.

Advokat Allan Sørensen rådgiver professionelle aktører, offentlige myndigheder og private klienter om fast ejendom, herunder køb og salg, byggeri, udlejning, udvikling, finansiering samt om de offentlige regler, der fastsætter begrænsninger i anvendelsen af fast ejendom.

Læs mere nedenfor om forretningsområderne:

 • Erhvervs- og investeringsejendomme
 • Erhvervslejeret
 • Entrepriseret
 • Landbrugsejendomme
 • Miljø-, natur- og planforhold
 • Private bolighandler
 • Private Client

Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Som advokat har jeg i en årrække i stort omfang været beskæftiget med at rådgive om fast ejendom, entrepriseret og erhvervslejeret bl.a. i Midt- og Vestjylland. Jeg har et indgående kendskab til markedsvilkårene i forhold til blandt andet køb og salg af erhvervsejendomme og udlejningsejendomme samt de særegne forhold, der knytter sig til erhvervslejemål i et turist- og sæsonpræget marked!

Telefon: (+45) 61 78 06 82
Mail: as@clea-advokater.dk

ERHVERVS- & INVESTERINGSEJENDOMME

Et vellykket køb eller salg af blandt andet erhvervs- og investeringsejendomme kræver grundig forberedelse for at afdække alle juridiske og kommercielle vilkår og risici. Advokat Allan Sørensen har mange års erfaring med at forhandle og gennemføre køb og salg af fast ejendom, herunder erhvervsejendomme og udlejningsejendomme. Specialeområdet omfatter endvidere rådgivning om etablering, omstrukturering og overdragelse af ejendomsselskaber samt om alle juridiske aspekter af projektudvikling af fast ejendom.ERHVERVSLEJERET

Erhvervslejeret er kompliceret, og det er vigtigt som både lejer og udlejer at sikre, at reglerne overholdes. Det kræver endvidere lige dele indsigt i kommercielle og juridiske forhold at undgå de faldgruber og udnytte de muligheder, som lejemarkedet byder på. Advokat Allan Sørensen har stor erfaring med at rådgive om udlejning af fast ejendom blandt andet til erhvervsformål. Rådgivningen omfatter blandt andet:

 • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter
 • Vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner og lejefastsættelse
 • Mangler ved erhvervslejemål
 • Afståelse, opsigelse og fraflytning af erhvervslejemål
 • Retssager og konflikthåndtering ved tvister mellem lejer og udlejer

Efter i en årrække at have beskæftiget sig med fast ejendom i Vestjylland har advokat Allan Sørensen et indgående kendskab til markedsvilkårene og de særegne forhold, der ofte knytter sig til erhvervslejemål i et turist- og sæsonpræget marked.ENTREPRISERET

Når et byggeprojekt igangsættes, skal der tages højde for adskillige regler og forhold. En så omfattende proces kræver professionel rådgivning fra start til slut. Advokat Allan Sørensen bistår private bygherrer, entreprenører, projektudviklere og offentlige myndigheder med professionel juridisk rådgivning om entrepriseret. Rådgivningen omfatter navnlig:

 • Rådgivning om entreprisekontrakter, rådgiverkontrakter og fælles/særlige betingelser
 • Forhandling af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler (AB92, ABT93, ABR89)
 • Rådgivning i byggeprocessen, herunder i tilfælde af forsinkelses- og mangelskrav
 • Finansieringsforhold og sikkerhedsstillelse
 • Bygherren eller entreprenøren under konkurs
 • Syns- og skønssager samt sagkyndige beslutninger
 • Konfliktløsning, herunder voldgift og retssagsbehandling

Rådgivningen omfatter endvidere byggeriets opdaterede standardvilkår AB18, ABT18 og ABR18, som blev taget i brug af byggeriets aktører i januar 2019.LANDBRUGSEJENDOMME

Advokat Allan Sørensen rådgiver om alle aspekter ved overdragelse af landbrugsejendomme og de særegne juridiske forhold, der relaterer sig til personer og selskabers drift af landbrugsvirksomhed, herunder i forhold til:

 • Udarbejdelse af overdragelsesaftale eller godkendelse af købsaftale fra landbrugsmægler
 • Undersøgelse af købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven
 • Undersøgelse af de offentlige registreringer og begrænsninger på ejendommen
 • Overdragelse af ejendommens betalingsrettigheder i samarbejde med parternes planteavlskonsulenter samt andre rettigheder med tilknytning til landbrugsvirksomheden
 • Udarbejdelse af erhvervslejeaftaler og forpagtningsaftaler med relation til landbrug

Overdragelse af landbrugsvirksomheder forudsætter et godt og tillidsfyldt samarbejde med landbrugets øvrige rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer, landbrugskonsulenter og landbrugsmæglere. Herudover skal overdragelsen altid ske med bevidsthed om de menneskelige aspekter ved overdragelsen.MILJØ-, NATUR- & PLANFORHOLD

Kompleksiteten ved miljø-, natur- og planretlige problemstillinger i forhold til fast ejendom forudsætter et indgående kendskab til fast ejendom og viden om de omfattende regelsæt på området. Advokat Allan Sørensen har navnlig rådgivet landmænd om miljø- og naturforhold samt projektudviklere af fast ejendom i relation til offentlig planlovgivning.

Rådgivningen om miljø-, natur og planforhold omfatter blandt andet:

 • Planlovgivning og regulering af fast ejendom i øvrigt
 • Jordforurening
 • Miljøretlige forhold ved køb og salg af erhvervsejendomme og landbrugsejendomme
 • Vejes og ledningsejeres retsforhold
 • Forvaltningsret, herunder de formelle og indholdsmæssige krav til afgørelsers gyldighed
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar, herunder ved ugyldige afgørelser f.eks. ugyldige byggetilladelser eller lokalplanerPRIVATE BOLIGHANDLER

Private klienter tilbydes rådgivning i forbindelse med bolighandler, herunder ved køb af parcelhus, ejerlejlighed eller fritidshus samt i forbindelse med forældrekøb.

Køb af privat bolig er en stor beslutning, og de økonomiske og juridiske forhold og risici kan være betydelige. Ofte udgør en købsaftale med bilag flere hundrede sider, hvor noget kan være vigtigt, mens andet er mindre væsentligt. Det anbefales altid, at du som sælger eller køber søger juridisk rådgivning fra en advokat med speciale i fast ejendom i forbindelse med en privat bolighandel. 

Clea Advokater kan ikke hjælpe dig med at bygge eller finde din drømmebolig, men Clea Advokater kan sikre - som din uafhængige rådgiver - at der ikke er nogen juridiske faldgruber på din vej til drømmeboligen.

Som køber er det en fordel af vente med at underskrive købsaftalen, til den er gennemgået hos en advokat. Haster det med underskriften, så husk advokatforbeholdet i købsaftalen: "Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes advokat godkender handlen i sin helhed."PRIVATE CLIENT

Private klienter bør altid overveje, navnlig når der sker store forandringer i ens liv, om man også juridisk set er sikret. For langt de fleste par, der køber bolig sammen, er det en god idé at oprette et testamente, særligt hvis man har børn. Uden et testamente er det arveloven, der bestemmer, hvad der skal ske med boligen og formuen, hvis den ene dør, og det kan have store konsekvenser for den efterladte, hvis de juridiske forhold ikke er sikret. 

Ud over testamentet er det også en god idé at begunstige hinanden i livsforsikringer og pensionsordninger, så de udbetales til den længstlevende. Navnlig for ugifte samlevende kan det endvidere være en god idé at tegne krydslivsforsikringer, som et ekstra økonomisk sikkerhedsnet. Med en krydslivsforsikring bliver en eventuel erstatning udbetalt uden om dødsboet, og forsikringstageren skal derfor ikke betale boafgift af forsikringssummen, som det ellers er tilfældet ved almindelige livsforsikringer.

Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid mere end velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse af en sag eller situation via telefon. Er jeg ikke ved telefonen, så indtal en besked eller send en mail, og jeg vil kontakte dig snarest muligt!

Telefon: (+45) 61 78 06 82
Mail: as@clea-advokater.dk