FAST EJENDOM
OG ENTREPRISERET

PRIVATE BOLIGHANDLER

Hos Clea Advokatfirma tilbydes private klienter rådgivning i forbindelse med bolighandler, herunder ved køb af parcelhus, ejerlejlighed eller fritidshus samt i forbindelse med forældrekøb.

Køb af privat bolig er en stor beslutning, og de økonomiske og juridiske forhold og risici kan være betydelige. Ofte udgør en købsaftale med bilag flere hundrede sider, hvor noget kan være vigtigt, mens andet er mindre væsentligt. Det anbefales altid, at du som sælger eller køber søger juridisk rådgivning fra en advokat med speciale i fast ejendom i forbindelse med en privat bolighandel. Som køber er det en fordel af vente med at underskrive købsaftalen, til den er gennemgået hos en advokat. Haster det med underskriften, så husk advokatforbeholdet i købsaftalen: "Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes advokat godkender handlen i sin helhed."

Omkostningerne ved en privat bolighandel er fast og oplyses altid forud.


I forbindelse med køb af privat bolig bør det altid overvejes, om køberne juridiske set har sikret hinanden bedst muligt. For langt de fleste par, der køber bolig sammen, er det en god idé at oprette et »testamente« , særligt hvis man har børn. Uden et testamente er det arveloven, der bestemmer, hvad der skal ske med boligen og formuen, hvis den ene dør, og det kan have store konsekvenser for den efterladte, hvis de juridiske forhold ikke er sikret.

Ud over testamentet er det også en god idé at begunstige hinanden i livsforsikringer og pensionsordninger, så de udbetales til den længstlevende. Navnlig for ugifte samlevende kan det endvidere være en god idé at tegne krydslivsforsikringer, som et ekstra økonomisk sikkerhedsnet. Med en krydslivsforsikring bliver en eventuel erstatning udbetalt uden om dødsboet, og forsikringstageren skal derfor ikke betale boafgift af forsikringssummen, som det ellers er tilfældet ved almindelige livsforsikringer.


Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af dine spørgsmål om fast ejendom, erhvervslejeret eller entrepriseret.

» KONTAKT + 45 61 78 06 82