BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD

 

BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD

Clea Advokatfirma rådgiver om alle juridiske aspekter ved køb af privat bolig eller fritidshus samt om købets betydning for private formueforhold


Hos Clea Advokatfirma tilbydes private klienter rådgivning om alle juridiske aspekter ved private bolighandler, herunder ved køb af parcelhus, ejerlejlighed eller sommerhus samt i forbindelse med forældrekøb. Køb af privat bolig er en stor beslutning, hvor de økonomiske og juridiske forhold og risici kan være betydelige. Ofte udgør en købsaftale med bilag flere hundrede sider, hvor noget kan være vigtigt, mens andet er mindre væsentligt.

Det må altid anbefales, at sælger og navnlig køber søger juridisk rådgivning fra en advokat med speciale i fast ejendom i forbindelse med en privat bolighandel. Som køber er det vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, og det kan derfor være en stor fordel for køber at rådføre sig med en advokat i forbindelse med boligkøbet. En advokat er en uafhængig og uvildig juridisk rådgiver, som alene arbejder i købers interesse, og som ikke alene er uafhængig af sælger og mægler, men også af forsikringsselskaber og banker mv.HANDELSOMKOSTNINGER

Prisen for advokatbistand til et privat boligkøb er altid fast og oplyses forud. Det sikrer tryghed.

Følgende er priseksempler, men du er altid velkommen til at kontakte kontoret, hvis du ønsker en uddybning af omkostningerne forbundet med boligkøbet:

Pris 7.500 kr. inkl. moms · Hvor ejendommen er udbudt til salg via ejendomsmægler, og anden rådgiver varetager berigtigelsen af handlen.

Pris 9.375 kr. inkl. moms · Hvor ejendommen er udbudt til salg via ejendomsmægler, og Clea Advokatfirma varetager berigtigelsen af handlen.

Pris 7.500-12.500 kr. inkl. moms · Hvor sælger og køber selv har fundet hinanden, og der ikke medvirker ejendomsmægler. Prisen oplyses altid forud, men vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forhold til parterne og ejendommen.TESTAMENTE

I forbindelse med køb af privat bolig bør det altid overvejes, om køberne juridiske set har sikret hinanden bedst muligt. For langt de fleste par, der køber bolig sammen, er det en god idé at oprette et testamente , særligt hvis man har børn. Uden et testamente er det arveloven, der bestemmer, hvad der skal ske med boligen og formuen, hvis den ene dør, og det kan have store konsekvenser for den efterladte, hvis de juridiske forhold ikke er sikret.LIVSFORSIKRINGER OG PENSIONSORDNINGER

Ud over testamentet er det også en god idé at begunstige hinanden i livsforsikringer og pensionsordninger, så de udbetales til den længstlevende. Navnlig for ugifte samlevende kan det endvidere være en god idé at tegne krydslivsforsikringer, som et ekstra økonomisk sikkerhedsnet. Med en krydslivsforsikring bliver en eventuel erstatning udbetalt uden om dødsboet, og forsikringstageren skal derfor ikke betale boafgift af forsikringssummen, som det ellers er tilfældet ved almindelige livsforsikringer.


KONTAKT

Clea Advokatfirma kan ikke hjælpe dig med at finde din drømmebolig, - vi kan hjælpe dig med at sikre, at der ikke er uventede juridiske risici forbundet med dit køb, uanset om du ønsker at købe et parcelhus, en ejerlejlighed eller et sommerhus.

+45 61 78 06 82

Har du brug for juridisk rådgivning til dit boligkøb?


Du er meget velkommen til at ringe til kontoret via telefon 61 78 06 82 eller sende en mail til clea@clea-advokater.dk. Du kan også udfylde felterne i kontaktformularen, så bliver du kontaktet hurtigst muligt. Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger f.eks. helbredsoplysninger eller CPR-nr. i kontaktformularen.

NYHEDER OG ARTIKLER

________________________________________________________________________________

ARTIKEL | 10 TYPISKE FEJL VED KØB AF PRIVAT BOLIG

Denne guide er udarbejdet på baggrund af mangeårige erfaring med køb og salg af fast ejendom henblik på at sikre, at du undgår 10 typiske fejl ved køb af privat bolig eller sommerhus.

BOLIGKØB SOM UGIFTE SAMLEVENDE

Juni 2020 | Ved køb af privat bolig bør køberne altid overveje, om de har sikret hinanden bedst muligt, også juridisk set. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som ugifte samlevende særligt bør være opmærksomme på.

 

________________________________________________________________________________

ARTIKEL | GUIDE TIL PRIVATE BOLIGKØB

Denne guide er udarbejdet af Clea Advokatfirma til private klienter, der overvejer et boligkøb, men ønsker mere viden om lovgivningen og de praktiske forhold i forbindelse med handlen. Med denne guide er du sikret opdateret information samt en grundig gennemgang af de forhold, som du vil møde som en del af en bolighandel.