UDLEJNINGSEJENDOMME

 

CLEA ADVOKATFIRMA RÅDGIVER OM KØB OG SALG AF UDLEJNINGSEJENDOMME, ERHVERVSLEJERET OG BOLIGLEJERET


Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du har behov for rådgivning om køb og salg af udlejningsejendomme, erhvervslejeret og boliglejeret eller andre juridiske forhold med relation til fast ejendom.

Rådgivningen omfatter alle juridiske aspekter inden for lejelovgivningen, herunder indgåelse, udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter og boliglejekontrakter, forpagtningsaftaler, fremlejekontrakter samt sale and lease back.KØB OG SALG

Advokat Allan Sørensen har stor erfaring med at håndtere køb og salg af udlejningsejendomme og hjælper blandt andet købere med at gennemgå og vurdere købsaftalen. I den forbindelse er det væsentligt at gennemgå og analysere lejekontrakterne og undersøge, om lejen er fastsat efter de korrekte regler, og om lejeniveauet er passende, da det kan have stor betydning for afkastet på købers investering.

I forbindelse med salg af udlejningsejendomme bistås sælger eller køber i hele salgsprocessen med alt fra

 • de indledende overvejelser om at sælge ejendommen
 • forberedelse af salget
 • gennemførelse af tilbudspligt
 • udarbejdelse af købsaftalen
 • forhandling med sælger eller købe
 • samt berigtigelse af handlen


ERHVERVSLEJERET

Erhvervslejeret er kompliceret, og det er vigtigt som både lejer og udlejer at sikre, at reglerne overholdes. Det kræver endvidere lige dele indsigt i både kommercielle og juridiske forhold at undgå de faldgruber og udnytte de muligheder, som lejemarkedet byder på.

Advokat Allan Sørensen har stor indsigt i markedsvilkårene og de særegne forhold, der knytter sig til udlejningsejendomme til detail- og restaurationsformål i et turist- og sæsonpræget område langs den jyske vestkyst.

Specialeområdet omfatter blandt andet:

 • rådgivning til lejere og udlejere om vilkårene i erhvervslejeforhold, herunder vilkårene i erhvervslejekontrakter samt de udfyldende og ufravigelige regler i erhvervslejelovgivningen
 • udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og forhandling af lejevilkår
 • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
 • rådgivning om og håndtering af tvister om lejens størrelse
 • håndtering af sager om mangler ved erhvervslejemål
 • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse i erhvervslejeforhold
 • tvister om opsigelse, fraflytning og istandsættelse
 • ophævelse af erhvervslejemål og erstatningskrav i tilfælde af misligholdelse
 • samt håndtering af retssager ved tvister mellem lejer og udlejer

Erhvervslejeloven gælder for leje, herunder fremleje af lokaler udlejet til andet end beboelse. Erhvervslejeloven bygger i høj grad på aftalefrihed, og udlejer og lejer skal derfor ud over lejens størrelse og regulering tage stilling til en række spørgsmål, for eksempel om lejeforholdets varighed, fordelingen af vedligeholdelsespligten mv.

Det er samtidig væsentligt at være opmærksom på, at en række af erhvervslejelovens bestemmelser er præceptive (ufravigelige), hvilket indebærer, at bestemmelserne er gældende, uanset hvad parterne aftaler i erhvervslejekontrakten. Det er derfor vigtigt, at lejer og udlejer søger rådgivning hos en advokat med speciale i erhvervslejeret, så unødvendige konflikter.

Virksomhedens beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning, ligesom omkostningerne forbundet hermed kan være væsentlige. Det er derfor af stor værdi at bruge tid på at få forhandlet erhvervslejekontrakten ordentlig på plads, så der eksempelvis er taget højde for fordelingen af udgifterne til vedligeholdelse af lejemålet mellem lejer og udlejer, og så der er taget hensyn til virksomhedens nuværende situation og fremtidige mulighed for udvikling. Hvis lejeren eksempelvis accepterer en længere uopsigelighedsperiode, samtidig med at der i ejendommen ikke er mulighed for fysisk at udvide lejemålet, kan sådanne vilkår være med til at bremse væksten i lejers virksomhed.BOLIGLEJERET

Ved udlejning til boligformål er det væsentligt at være opmærksom på, at lejelovgivningen, herunder lejeloven og boliglejereguleringsloven, indeholder betydelige begrænsninger i parternes aftalefrihed, og at reglerne helt overvejende beskytter lejeren.

Clea Advokatfirma rådgiver udelukkende udlejere om boliglejeret.

Du er meget velkommen til at kontakte kontoret, hvis du ønsker rådgivning til udarbejdelse af lejekontrakter med dine lejere af boliglejemål eller rådgivning om andre boliglejeretlige forhold.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


UDLEJNINGSEJENDOMME SAMT RÅDGIVNING OM ERHVERVSLEJERET OG BOLIGLEJERET


BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD


BYGGERIETS RETSFORHOLD, ENTREPRISERET OG RÅDGIVERRET


KØB OG SALG AF SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME SAMT LANDBRUGSRÅDGIVNING

 
______________________________________________________________________

ARTIKLER OM ERHVERVSLEJERET

________________________________________________________________________________

ARTIKEL | GUIDE TIL ERHVERVSLEJERET OG LEJE AF ERHVERVSLOKALER

Hvad enten du lejer eller udlejer erhvervslokaler, er der en række spørgsmål, du bør forholde dig til, før erhvervslejekontrakten skrives under. Hvilke forpligtelser har du som lejer og udlejer? Hvem har ansvaret for vedligeholdelse? Hvordan kan lejen reguleres? Og hvad sker der den dag, lejemålet opsiges? Det er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på i denne artikel. Artiklen indeholder til sidst en liste over de punkter, som du som lejer eller udlejer bør være særlig opmærksom på.


________________________________________________________________________________

ARTIKEL | ERHVERVSLEJEKONTRAKTER, OFFENTLIGE FORBUD OG CORONAVIRUS

Situationen med coronavirus i foråret 2020 og de statslige indgreb rejser en række spørgsmål i erhvervslejeforhold, herunder i) om lejeren af et erhvervslejemål er forpligtet til at betale husleje, såfremt lejeren ikke kan eller må holde sit erhvervslejemål åbent i en periode, ii) om lejeren kan ophæve lejeforholdet under påberåbelse af misligholdelse fra udlejerens side samt iii) om lejeren kan opsige lejeforholdet i utide.