ARTIKLER | TJEKLISTE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER


Hos Clea Advokatfirma er erhvervslejeret et kerneforretningsområde, og du er meget velkommen til at kontakte kontoret, hvis du har behov for juridisk bistand i forbindelse med indgåelsen af en erhvervslejekontrakt eller vurdering af vilkårene i en allerede indgået erhvervslejekontrakt. Denne artiklen indeholder en liste over de punkter, som du som lejer eller udlejer bør være særlig opmærksom på i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt

.TJEKLISTE

Det er væsentligt ved indgåelsen af en erhvervslejekontrakt at være opmærksom på følgende forhold:

 1. Om vilkåret om lejemålets anvendelse er formuleret bredt nok.
 2. Om lejeren har ret til at fremleje, afstå og genindtræde i lejeforholdet.
 3. Hvilken stand lejemålet overtages i, og hvordan forpligtelsen til at vedligeholde ejendommen og det lejede er fordelt mellem lejer og udlejer.
 4. Hvilke udgifter lejeren skal betale udover lejen.
 5. Om lejen kan kræves reguleret i henhold til erhvervslejelovens § 13 om markedsleje samt om der samtidig/alternativt er aftalt indeksregulering.
 6. Om lejen skal tillægges moms, hvilket navnlig er relevant, hvor lejers virksomhed ikke er momsregistreret.
 7. Er der vilkår om uopsigelighed i en periode?
 8. Er lejemålet erhvervsbeskyttet?
 9. Indeholder erhvervslejekontrakten vilkår om genforhandling i henhold til erhvervslejelovens § 14, hvilket indebærer, at udlejer kan opsige lejeforholdet, hvis parterne ikke når til enighed om vilkårsændringerne.
 10. Hvem af parterne der har pligt til at foretage udvendige renholdelse og sikre eksempelvis glatførebekæmpelse i vintermånederne.
 11. Om udlejer må udleje lokaler i samme ejendom til samme anvendelse som lejers virksomhed.
 12. Om der er ret til at tinglyse lejekontrakten.


RÅDGIVNING

Denne artikel kan ikke erstatte konkret rådgivning. Hvad enten du lejer eller udlejer erhvervslokaler, er der en række spørgsmål, du bør forholde dig til, før erhvervslejekontrakten skrives under. Hvilke forpligtelser har du som lejer og udlejer? Hvem har ansvaret for vedligeholdelse? Hvordan kan lejen reguleres? Og hvad sker der den dag, lejemålet opsiges? Du kan læse meget mere om erhvervslejekontrakter i artiklen Guide til erhvervslejekontrakter, som du finder her.