SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME

 

Clea Advokatfirma tilbyder rådgivning om køb og salg af alle former for landbrugsejendomme og skovejendomme


Det må altid anbefales, at sælger og køber anvender en advokat med speciale i landbrugsret til at rådgive og bistå med overdragelse af landbrugsejendomme. En landbrugshandel kan være alt fra handel af hobbylandbrug til handel af et professionelt drevet landbrug.

Rådgivningen omfatter blandt andet

  • udarbejdelse af købsaftale om ejendommen og forhandling af vilkår
  • undersøgelse af købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven og bistand til indhentelse af erhvervelseserklæring fra Landbrugsstyrelsen
  • undersøgelse af de offentlige registreringer og begrænsninger på ejendommen
  • overdragelse af ejendommens betalingsrettigheder i samarbejde med parternes planteavlskonsulenter
  • rådgivning om ansættelsesretlige forhold med relation til ansatte i landbrugsvirksomheden
  • overdragelse af andre rettigheder med tilknytning til landbrugsvirksomheden

Udover kendskab til sædvanlige problemstillinger forbundet med køb og salg af fast ejendom forudsætter rådgivning om landbrugshandler et særligt kendskab til en række forhold, herunder landbrugslovens omsætningsbegrænsninger, opfyldelse af bopælskrav, landbrugets miljøforhold, håndtering af støtteordninger, de skattemæssige konsekvenser forbundet med overdragelsen og købesummens fordeling mellem aktiverne, håndteringen af problemstillinger med relation til krydsoverensstemmelse mv.


LANDBRUGSRÅDGIVNING

Hos Clea Advokatfirma kan du endvidere søge rådgivning om generationsskifte af landbrugsvirksomheder samt rådgivning om andre forhold, som relaterer sig til personer og selskabers drift af landbrugsvirksomhed, herunder samejekontrakter, interessentskabskontrakter, forpagtnings- og samdriftsaftaler, handelsaftaler og erhvervslejekontrakter.

Overdragelse af landbrugsejendomme forudsætter endvidere et godt og tillidsfyldt samarbejde med parterne samt landbrugets rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer, landbrugskonsulenter og landbrugsmæglere.


HANDELSOMKOSTNINGER

Hos Clea Advokatfirma er prisen ved køb og salg af skov- og landbrugsejendomme altid fast og oplyses forud. Det sikrer tryghed. Kontakt kontoret for en uforpligtende drøftelse om omkostningerne forbundet med din sag.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


UDLEJNINGSEJENDOMME SAMT RÅDGIVNING OM ERHVERVSLEJERET OG BOLIGLEJERET


BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD


BYGGERIETS RETSFORHOLD, ENTREPRISERET OG RÅDGIVERRET


KØB OG SALG AF SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME SAMT LANDBRUGSRÅDGIVNING

 
______________________________________________________________________