ERHVERVSLEJERET

Professionel rådgivning om erhvervslejeret og erhvervslejekontrakter

ERHVERVSLEJERET

Advokat Allan Sørensen har mangeårig erfaring med at rådgive professionelle aktører, ejendomsudviklere samt lejere og udlejere om erhvervslejeret.

Efter i en årrække at have beskæftiget sig med fast ejendom i Vestjylland har advokat Allan Sørensen blandt andet et indgående kendskab til markedsvilkårene og de særegne forhold, der knytter sig til erhvervslejeforhold i detailbranchen i et turist- og sæsonpræget marked. Rådgivning om erhvervslejeret er derfor et kerneforretningsområde hos Clea Advokatfirma.

Specialeområdet omfatter blandt andet rådgivning om:

  • rådgivning til lejer eller udlejer om vilkårene i erhvervslejeforhold
  • udarbejdelse af erhvervslejekontrakter
  • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner og lejefastsættelse
  • håndtering af sagen om mangler ved erhvervslejemål
  • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelsesret i erhvervslejeforhold
  • opsigelse og fraflytning af erhvervslejemål
  • retssager og konflikthåndtering ved tvister mellem lejer og udlejer


FORHANDLING AF LEJEVILKÅR

Erhvervslejeloven gælder for leje, herunder fremleje af lokaler udlejet til andet end beboelse. Erhvervslejeloven bygger i høj grad på aftalefrihed, og udlejer og lejer skal derfor ud over lejens størrelse og regulering tage stilling til en række spørgsmål, for eksempel om lejeforholdets varighed, fordelingen af vedligeholdelsespligten mv.

Generelt set har virksomhedens beliggenhed og lokaler i mange tilfælde stor betydning for virksomheden, ligesom omkostningerne forbundet hermed kan være væsentlige. Det er derfor af stor værdi at bruge tid på at få forhandlet erhvervslejekontrakten ordentlig på plads, så der eksempelvis er taget højde fordelingen af udgifterne til vedligeholdelse af lejemålet mellem lejer og udlejer, og dels så der er taget hensyn til virksomhedens nuværende situation og fremtidige udvikling. Hvis lejeren eksempelvis accepterer en længere uopsigelighedsperiode, samtidig med at der i ejendommen ikke er mulighed for fysisk at udvide lejemålet, kan sådanne vilkår i lejekontrakten være med til at bremse væksten i lejers virksomhed.

Erhvervslejeret er kompliceret, og det er vigtigt som både lejer og udlejer at sikre, at reglerne overholdes. Det kræver endvidere lige dele indsigt i både kommercielle og juridiske forhold at undgå de faldgruber og udnytte de muligheder, som lejemarkedet byder på.

» Læs artiklen | Gode råd om leje af erhvervslokaler

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du som lejer eller udlejer ønsker rådgivning om erhvervslejeret eller bistand til at forhandle vilkårene i en erhvervslejekontrakt.KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte Clea Advokatfirma for en uforpligtende drøftelse af spørgsmål om fast ejendom, erhvervslejeret, entrepriseret eller landbrugsret.

+45 61 78 06 82
Allan Sørensen
INDEHAVER OG ADVOKAT (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af dine spørgsmål om fast ejendom, erhvervslejeret eller entrepriseret.

TELEFON + 45 61 78 06 82
SEND EN MAIL » as@clea-advokater.dk