MILJØ-, NATUR- OG PLANFORHOLD

MILJØ-, NATUR- OG PLANFORHOLD

Kompleksiteten ved miljø-, natur- og planretlige problemstillinger i forhold til fast ejendom forudsætter et indgående kendskab til fast ejendom og viden om de omfattende regelsæt på området. Advokat Allan Sørensen har navnlig rådgivet landmænd om miljø- og naturforhold samt projektudviklere af fast ejendom i relation til offentlig planlovgivning.

Rådgivningen om miljø-, natur og planforhold omfatter blandt andet:

  • Planlovgivning og regulering af fast ejendom i øvrigt
  • Jordforurening
  • Miljøretlige forhold ved køb og salg af erhvervsejendomme og landbrugsejendomme
  • Vejes og ledningsejeres retsforhold
  • Forvaltningsret, herunder de formelle og indholdsmæssige krav til afgørelsers gyldighed
  • Offentlige myndigheders erstatningsansvar, herunder ved ugyldige afgørelser f.eks. ugyldige byggetilladelser eller lokalplaner

 


Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af dine spørgsmål om fast ejendom, erhvervslejeret eller entrepriseret.

Telefon + 45 61 78 06 82
Send en mail » as@clea-advokater.dk