BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD


For mange er et boligkøb en beslutning, man kun tager få gange i livet, mens det for andre er en velkendt proces. Hos Clea Advokatfirma håndteres hver sag med høj faglighed og professionalisme og med udgangspunkt i din situation. Du får en uafhængig rådgivning, der belyser de juridiske og økonomiske konsekvenser af købet, og som giver dig det nødvendige overblik over din bolighandel. Clea Advokatfirma er din uafhængige rådgiver, som sikrer dig en tryg og sikker bolighandel ved kun at varetage dine interesser.


Rådgivningen i forbindelse med et privat boligkøb vil i de fleste tilfælde omfatte:

  • gennemgang af købsaftalen, salgsopstillingen og handlens øvrige dokumenter
  • indhentelse af eventuelle manglende oplysninger om ejendommen
  • rådgivning til køber om handlens vilkår, valg af forsikring og finansiering af købet
  • godkendelse af handlen
  • koordinering af processen med sælgers og købers bank i forhold til tinglysning af nye lån, bankgaranti mv.
  • eventuel berigtigelse af handlen, herunder tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • samt rådgivning om købets betydning for købers private formueforholdHUSK ADVOKATFORBEHOLDET

Det er vigtigt, at du som køber får sikret dig, at der er indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden du underskriver. Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af købsaftalens vilkår. Hvis sælger eller mægler ikke vil indsætte et advokatforbehold, skal du vente med at underskrive købsaftalen, til din advokat har gennemgået aftalen med bilag. Du kan også få din advokat til at sikre, at advokatforbeholdet er korrekt formuleret.

Et advokatforbehold indeholder en frist til at fremsætte indsigelser mod handlen, som ofte er fastsat til 3-6 hverdage, men hvis det bliver nødvendigt med en længere frist, vil sælger ofte acceptere en udsættelse på afklaring af et eller flere afgrænsede forhold. Inden for den aftalte frist har din boligadvokat mulighed for at gennemgå handlens dokumenter med henblik på at vurdere, om der er vilkår i aftalen, som bør ændres, forhold der skal undersøges nærmere, eller om prisen for ejendommen bør genforhandles.
OMKOSTNINGER

Omkostningerne forbundet med et boligkøb omfatter udgifter til advokatbistand, tinglysningsafgift for registrering af skødet samt omkostninger forbundet med optagelse og tinglysning af lån. Det er vigtigt, at du rådfører dig med en advokat ved boligkøbet, og at du vælger en advokat med solid erfaring i fast ejendom, da boligkøbet vil have stor betydning for din fremtidige økonomi.

Der er stor forskel på prisen for advokatbistand i forbindelse med boligkøb. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at en billig løsning her og nu kan blive dyr på sigt, hvis der er risici, som du ikke er blevet rådgivet tilstrækkeligt om, eller som du ikke forstod betydningen af. Hos Clea Advokatfirma er prisen for advokatbistand altid fast, og prisen oplyses, inden arbejdet påbegyndes. Du er altid velkommen til at kontakte kontoret, hvis du ønsker en uddybning af omkostningerne forbundet med dit boligkøb.

KONTAKT

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse om et eventuelt køb af privat bolig eller fritidshus. Jeg har i mere end 10 år rådgivet private kunder i forbindelse med køb af byggegrund, parcelhuse, nedlagte landbrugsejendomme, fritidshuse og ejerlejligheder om de juridiske og økonomiske forhold og risici ved købet.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk

Pris 7.500 kr. inkl. moms

Hvor ejendommen er udbudt til salg via ejendomsmægler, og det er aftalt, at ejendomsmægleren eller anden rådgiver skal varetage arbejdet med at berigtige handlen. Hvis Clea Advokatfirma skal varetage berigtigelsen af handlen, vil omkostningerne hertil udgøre 2.500 kr. inkl. moms i tillæg til den oplyste pris.

PRIS 10.000 - 15.000 kr. inkl. moms

Hvor sælger og køber selv har fundet hinanden, og der ikke medvirker ejendomsmægler. Arbejdet forbundet med handlen vil i de fleste tilfælde omfatte udarbejdelse af købsaftale, tinglysning af skøde, korrespondance med sælgers og købers bank samt berigtigelse af handlen. Prisen oplyses altid forud, men vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forhold til parterne og ejendommen og handlens kompleksitet i øvrigt.

PRIS 15.000 kr. inkl. moms

Ved liebhaverejendomme og mindre landbrugsejendomme, hvorved forstås ejendomme udbudt til salg til en kontant købesum på 5 - 10 mio. kr. Prisen oplyses altid forud, men vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forhold til parterne og ejendommen og handlens kompleksitet i øvrigt.NYHEDER OG ARTIKLER

BOLIGKØB SOM UGIFTE SAMLEVENDE

Ved køb af privat bolig bør køberne altid overveje, om de har sikret hinanden bedst muligt, også juridisk set. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som navnlig ugifte samlevende bør være opmærksomme på i forbindelse med boligkøb.

LÆS MERE

 NYHEDER OG ARTIKLER

10 TYPISKE FEJL VED KØB AF PRIVAT BOLIG

Denne guide er udarbejdet på baggrund af mangeårige erfaring med køb og salg af private boligejendomme med henblik på at sikre, at du undgår 10 typiske fejl ved køb af privat bolig.

LÆS MERENYHEDER OG ARTIKLER

HUSK ADVOKATFORBEHOLDET

Det er dyrt at glemme advokatforbeholdet. Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af købsaftalens vilkår. Det er vigtigt, at du som køber får sikret dig, at vilkåret er indsat i aftalen. Hvis sælger eller mægler ikke vil indsætte et advokatforbehold, skal du vente med at underskrive købsaftalen, til din advokat har gennemgået aftalen med bilag. Du kan også få din advokat til at sikre, at advokatforbeholdet er korrekt formuleret.

LÆS MERE

 

RÅDGIVNING OM PRIVATE FORMUEFORHOLD

FREMTIDSFULDMAGT
__________________________________________________

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft, hvis du en dag ikke længere kan varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom eller lignende.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du selv udpege en person til engang i fremtiden at tage over, hvis du på et tidspunkt mister evnen til selv at tage dig af dine personlige og økonomiske forhold. På baggrund af fuldmagten får fuldmagtshaver mulighed for at træffe beslutninger om eksempelvis bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg.

Hos Clea Advokatfirma udgør advokatomkostningerne til at oprette en fremtidsfuldmagt 2.500 kr. inkl. moms. Hertil kommer et gebyr på 300 kr. pr. fuldmagt til en notar.

Clea Advokatfirma

Rådgivning til virksomheder og private i Vestjylland
St. Blichers Vej 12 6950 Ringkøbing  ·  Nupark 51, 7500 Holstebro