FAST EJENDOM OG ERHVERVSLEJERETKØB OG SALG AF FAST EJENDOM

Hos Clea Advokatfirma er rådgivning om køb og salg af fast ejendom et kerneforretningsområde. Rådgivningen omfatter alle juridiske aspekter forbundet med overdragelse af erhvervsejendomme, udlejningsejendomme, skov- og landbrugsejendomme samt ved køb eller salg af privat bolig eller fritidshus.

Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

 • overdragelse af erhvervsejendomme og udlejningsejendomme
 • køb af privat bolig eller fritidshus
 • overdragelse af skov- og landbrugsejendomme
 • selskabsretlige forhold ved overdragelse af ejendomsselskaber
 • vurdering af vilkårene i erhvervslejekontrakter og boliglejekontrakter
 • forhandling, fortolkning og udarbejdelse af lejekontrakter
 • entreprise- og rådgiverret
 • miljøretlige forhold
 • problemstillinger om pant, servitutter og tinglysning

LÆS MERE    //  PRIVATE BOLIGHANDLER    //  SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME    //  UDLEJNINGSEJENDOMME
ERHVERVSLEJERET

Virksomhedens beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning for lejers virksomhed, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Det er derfor af stor værdi for både lejer og udlejer at bruge tid på at få forhandlet erhvervslejekontrakten ordentligt på plads.

Det handler om, at tænke langsigtet og se problemerne, inden de opstår. Mange tvister og retssager kunne være undgået, hvis parterne på forhånd havde fået afstemt forventningerne til hinanden. En klar og skriftligt erhvervslejekontrakt, som er grundigt gennemgået af lejer og udlejer, sikrer, at parterne kender hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger og forebygger derved konflikter.

Det er ved udformningen af erhvervslejekontrakter - og ved løsningen af tvister under lejeforholdet - væsentligt at være opmærksom på, at erhvervslejelovens i høj grad bygger på aftalefrihed. Parterne kan således i vidt omfang aftale sig til rette om lejeforholdet. Udlejer og lejer skal blandt andet tage stilling til lejens størrelse og regulering, fordeling af vedligeholdelsesforpligtelserne for det lejede og lejemålets stand ved fraflytning mv. Det er dog samtidig væsentligt at være opmærksom på, at erhvervslejeloven indeholder en række ufravigelige beskyttelsesregler, der navnlig sikrer lejeren. Disse beskyttelsesregler finder anvendelse, uanset hvad parterne aftaler i erhvervslejekontrakten.

Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

 • alle former for erhvervslejekontrakter
 • de udfyldende og ufravigelige regler i erhvervslejelovgivningen
 • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
 • rådgivning om og håndtering af tvister om lejens størrelse
 • håndtering af sager om mangler ved erhvervslejemål
 • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse
 • tvister om opsigelse, fraflytning og istandsættelse
 • ophævelse af erhvervslejemål og erstatningskrav i tilfælde af misligholdelseKONTAKT

______________________________________________________________________

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med køb eller salg af en fast ejendom, udlejningsejendomme, skov- eller landbrugsejendomme, eller ønsker du rådgivning om erhvervslejeret eller boliglejeret, så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Sørensen står klar til at hjælpe dig.


Profil  |  Advokat Allan Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk

______________________________________________________________________RELEVANTE ARTIKLER

______________________________________________________________________

//  ERHVERVSLEJERET - AFTALEFRIHED, UFRAVIGELIGHED OG UDFYLDENDE REGLER - JULI 2021

//  GUIDE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER - JUNI 2021

//  GUIDE TIL FORPAGTNINGSKONTRAKTER - APRIL 2021

//  TJEKLISTE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER - DECEMBER 2020

//  LANDBRUGSLOVENS ERHVERVELSESBETINGELSER - DECEMBER 2020

 

SENESTE NYHEDER OG UDVALGTE ARTIKLER


· · · · · · · · · ·