STRAFFESAGER   |   SELSKABSRET   |   ANSÆTTELSESRET  |   ERHVERVSLEJERET   |   KONTRAKTER   |   FAST EJENDOM


TELEFON

+45 61 78 06 82

Forside   »   Selskabsret   »   Generationsskifte

GENERATIONSSKIFTE


Et generationsskifte af en virksomhed til familie eller medarbejdere skal altid ske under hensyn til de konkrete forhold i virksomheden og i et nært samarbejde med parterne og selskabets økonomiske og juridiske rådgivere.

Rådgivning om generationsskifte til familie eller medarbejdere forudsætter et indgående kendskab til en række forskellige juridiske specialeområder, herunder selskabsret, aftaleret, skatteret samt privatret i forhold til generationsskiftets betydning for familie og formue.
FORBEREDELSEN

Det er under forberedelsen af et generationsskifte vigtigt at vurdere, om virksomhedens nuværende ejerstruktur også er den rigtige fremadrettet. I forberedelsesfasen vil det ofte være en skattemæssig fordel for overdrageren, at der oprettes et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden og overdrageren, medmindre virksomheden allerede ejes via et holdingselskab. Fordelen med denne ejerstruktur er, at salget af virksomheden da ikke beskattes på salgstidspunktet, men først ved udlodning af udbytte fra holdingselskabet. Stiftelsen af et holdingselskab vil efter omstændighederne kunne ske efter reglerne om skattefri aktieombytning. I andre tilfælde kan det være en fordel at lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op i flere nye virksomheder, sådan at generationsskiftet kun omfatter eksempelvis en del af virksomhedens aktiviteter.
GENNEMFØRELSEN

I gennemførelsesfasen vil selve overdragelse kunne ske ved gaveoverdragelse, testamente, succession eller ved et almindeligt salg af kapitalandele. I mange tilfælde vil et generationsskifte blive gennemført successivt over tid. Det indebærer, at den sælgende generation og den købende generation skal samarbejde om virksomheden i en årrække. Det indebærer, at det blandt andet er væsentligt at for klarhed om de ledelsesmæssige forhold af virksomheden i denne periode, så konflikter undgås. Det samlede generationsskifte vil ofte omfatte en række juridiske dokumenter herunder eksempelvis en overdragelsesaftale om aktie- eller anparterne i selskabet, et gavebrev, et gældsbrev, en ejeraftale samt ægtepagter og testamenter.
FORMUE OG FAMILIE

I forbindelse med generationsskifte af en virksomhed vil det ofte være relevant at oprette ægtepagt om virksomheden af hensyn til ejeren - og medejere - ligesom det ofte vil være relevant at oprette testamente for at sikre virksomhedsejerens familie bedst muligt. Clea Advokatfirma tilbyder virksomhedsejere rådgivning 360° om virksomhed, formue og familie.
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om selskabsret, ejeraftaler, generationsskifte eller om generationsskiftets betydning for dine private formueforhold, så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Sørensen står klar til at hjælpe dig.

Advokat Allan Østergaard Sørensen
Erhvervsadvokat & Forsvarsadvokat
Telefon  + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN
LÆS MERE
______________________________

//   Selskabsret

//   Ansættelsesret

//   Generationsskifte

//   Bestyrelsesforhold

//   Generalforsamlinger

//   ERHVERVSKONTRAKTER