HR-JURA | KUNDE- OG
KONKURRENCEKLAUSULER

Kunde- og konkurrenceklausuler

Hvis en arbejdsgiver ønsker at aftale en ansættelsesklausul f.eks. en kunde- eller konkurrenceklausul med en medarbejder, er det væsentligt at være opmærksom på, at reglerne om, hvornår og hvordan sådanne klausuler kan aftales, er blevet ændret en del gange gennem årene, senest med virkning fra den 1. januar 2016 ved indførelsen af lov om ansættelsesklausuler. Tidspunktet for indgåelsen af ansættelsesklausulen er afgørende for, hvilket regelsæt der finder anvendelse.

Der sondres mellem klausuler indgået før den 15. juni 1999, mellem den 15. juni 1999 og den 31. december 2015, og klausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere.

Det kræver varsomhed at aftale eller opsige ansættelsesklausuler, da man som arbejdsgiver risikerer, at klausulen ikke er gyldig, fordi den ikke overholder lovgivningens formkrav, og arbejdsgiveren kan i visse tilfælde blive pålagt at betale en kompensation til medarbejderen for den ugyldige klausul.

Formålet er ansættelsesklausulerne er at forhindre, at en vigtig medarbejder udsætter virksomheden for konkurrence ved at starte egen konkurrerende virksomhed, overtage virksomhedens kunder og/eller ved at tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed.

Hvis arbejdsgiveren ønsker at pålægge en medarbejder en ansættelsesklausul er det vigtigt at starte med at undersøge, om medarbejderen gyldigt kan pålægges en konkurrence - eller kundeklausul i henhold til bestemmelserne i lov om ansættelsesklausuler, eller om virksomheden er tilstrækkeligt beskyttet af bl.a. reglerne om erhvervshemmeligheder i markedsføringslovens § 3 og lov om forretningshemmeligheder § 4.

Vurderingen bør foretages inden medarbejderen ansættes, da det kan være meget svært at få en nøglemedarbejder til at acceptere at blive pålagt en konkurrence- og/eller kundeklausul efter ansættelseskontrakten er underskrevet eller efter flere års ansættelse. Arbejdsgiveren bør også forholde dig til de konkrete fordele og ulemper, såvel økonomiske som forretningsmæssige, ved at aftale en ansættelsesklausul i pågældende medarbejders ansættelseskontrakt. 

Hos Clea Advokatfirma kan du søge rådgivning og sparring om ansættelsesret, hvad enten du har brug for bistand til udarbejdelse af en ansættelseskontrakt eller gode råd og drøftelser omkring fordele og ulemper ved ansættelsesklausuler generelt set eller i forhold til en specifik medarbejder mv.


Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Jeg lægger stor vægt på »tilgængelighed«, og du er altid velkommen til at kontakte mig for en uformel og uforpligtende drøftelse af dine ansættelsesretlige spørgsmål.

Telefon + 45 61 78 06 82
Send en mail » as@clea-advokater.dk