STRAFFESAGER    //    SELSKABSRET    //    ANSÆTTELSESRET   //    ERHVERVSLEJERET    //    KONTRAKTER    //    FAST EJENDOM


TELEFON

+45 61 78 06 82

Forside   »   Fast ejendom   »   Landbrugsejendomme

LANDBRUGSEJENDOMME


Har du har brug for juridisk rådgivning om personer og selskabers drift af landbrugsvirksomhed f.eks. i forbindelse med generationsskifte, køb/salg af landbrugsejendomme eller til udarbejdelse af samejekontrakter, forpagtningsaftaler eller interressentskabskontrakter så kontakt Clea Advokatfirma.KØB OG SALG AF LANDBRUGSEJENDOMME

En landbrugshandel kan omfatte alt fra et mindre hobbylandbrug til overdragelse af en professionelt drevet landbrugsvirksomhed omfattende et stort antal landbrugsejendomme, og det må altid anbefales, at sælger og køber anvender en advokat med speciale i landbrugsret til at rådgive og bistå med overdragelsen. 

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning om

  • udarbejdelse af købsaftale
  • forhandling af vilkårene for overdragelsen
  • rådgivning om købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven
  • assistance med at indhente eventuel godkendelse til erhvervelsen fra Landbrugsstyrelsen
  • undersøgelse af de offentlige registreringer og begrænsninger på ejendommen
  • rådgivning om forpagtningskontrakter, handelsaftaler, samdriftsaftaler mv.
  • overdragelse af rettigheder med tilknytning til landbrugsvirksomheden
  • panteretlige forhold og tinglysning

Overdragelse af landbrugsejendomme forudsætter aktid et godt og tillidsfyldt samarbejde med parterne samt landbrugets øvrige rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer, landbrugskonsulenter og landbrugsmæglere. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker juridisk rådgivning eller assistance ved overdragelse af en landbrugsejendom.FORPAGTNING OG ANDRE LANDBRUGSRETLIGE FORHOLD

Forpagtning eller bortforpagtning af landbrugsjord bliver mere og mere almindeligt, og en stadig større del af danske landbrugsejendomme dyrkes i dag af en anden end ejendommens ejer. Som følge af denne udvikling bliver det kun mere relevant og nødvendigt, at man som landmand også juridisk set har styr på sine forpagtningsforhold. Rådgivning om forpagtning omfatter navnlig udarbejdelse af forpagtningskontrakter, fortolkning af vilkår i forpagtningskontrakter i tilfælde af uenighed mellem parterne samt rådgivning om, hvordan parterne skal forholde sig i tilfælde af den anden parts konkurs.

LÆS MERE OM FORPAGTNINGSKONTRAKTERHAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen for en uforpligtende drøftelse om juridiske forhold med relation til skov- og landbrugsejendomme, forpagtningsaftaler, handelsaftaler eller andre landbrugsrelaterede forhold. Allan Sørensen har i mere end 10 år rådgivet om fast ejendom, herunder de juridiske og økonomiske forhold og risici, som er forbundet med skov- og landbrugsejendomme.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA