BOLIG- OG ERHVERVSLEJERET

 ERHVERVSLEJERET


En virksomheds beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning for lejers virksomhed, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Erhvervslejeret er samtidig kompliceret og forudsætter indsigt og erfaring med de de juridiske og kommercielle problemstillinger, som knytter sig til erhvervslejeret.

Det er derfor af stor værdi for både lejer og udlejer at få kompetent rådgivning fra en advokat med speciale i erhvervslejeret i forbindelse med indgåelsen af en erhvervslejekontrakt. Det handler om, at tænke langsigtet og se problemerne, inden de opstår. Mange tvister og retssager kunne være undgået, hvis parterne på forhånd havde fået afstemt forventningerne til hinanden. En klar og skriftligt erhvervslejekontrakt, som er grundigt gennemgået af lejer og udlejer, sikrer, at parterne kender hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger og forebygger derved konflikter.

Det er ved udformningen af erhvervslejekontrakter væsentligt at være opmærksom på, at erhvervslejeloven i høj grad bygger på aftalefrihed. Parterne kan med andre ord i vidt omfang aftale sig til rette om lejeforholdet. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at erhvervslejeloven indeholder en række ufravigelige beskyttelsesregler, der navnlig beskytter lejeren. Hvis det eksempelvis aftales i lejekontrakten, at lejeren ikke skal være berettiget til erstatning i tilfælde af udlejers opsigelse af et erhvervsbeskyttet lejemål, vil et sådan vilkår ikke gyldigt kunne påberåbes af udlejeren overfor lejeren.

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning eller bistand til:

  • udarbejdelse og forhandling af alle former for erhvervslejekontrakter
  • de udfyldende og ufravigelige regler i erhvervslejelovgivningen
  • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
  • rådgivning i forbindelse med tvister om regulering af lejen og markedslejens størrelse
  • håndtering af sager om mangler ved erhvervslejemål
  • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse
  • tvister om opsigelse, fraflytning og istandsættelse
  • ophævelse af erhvervslejemål og erstatningskrav i tilfælde af misligholdelse


HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse om et samarbejde mellem Clea Advokatfirma og din virksomhed, eller hvis du ønsker at drøfte en konkret sag eller situation med relation til erhvervslejeret, erhvervslejekontrakter, markedslejens størrelse eller andre spørgsmål om fast ejendom.

Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk