Proces

Hos Clea er det at føre en retssag eller voldgiftssag et speciale i sig selv. Advokat Allan Sørensen har stor viden om håndteringen af retssager og voldgiftssager, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret. Den viden og erfaring skaber bedre løsninger og derved værdi for klienterne.

Der foretages altid en grundig, juridisk og kommerciel vurdering af en konflikt for at fastslå, om omkostninger og indsats står mål med det forventede udfald af sagen. I den forbindelse vurderes det altid, om alternative modeller til konfliktløsning i det konkrete tilfælde er et bedre alternativ, end en retssag.

Da de fleste retssager og voldgiftssager udvikler sig undervejs i processen, er det en væsentlig del af rådgivningen, at der også løbende foretages en vurdering af sagen i takt med dens udvikling.

Læs mere nedenfor om forretningsområdet.

Erfaring
Retssager og Voldgift

Dét at have »erfaring med proces«, de mange taktiske overvejelser i forbindelse med en sag og de processuelle regler er mindst lige så vigtigt som viden om det fagområde, sagen drejer sig om. Ikke mindst i forbindelse med byggevoldgift, er der tale om et særligt regelsæt, som ikke må forveksles med processen ved domstolene og som kræver et indgående kendskab.UDFALDSVURDERING & KONFLIKTLØSNING

Hvis du har behov for en vurdering af udfaldet eller risikoen ved en verserende eller truende retssag eller voldgiftssag, så kontakt advokat Allan Sørensen. Udfaldsvurderingen kan med fordel indgå som en del af beslutningsgrundlaget, når der skal træffes beslutning om at indgå et forlig, eller om at indlede eller fortsætte en retssag eller voldgiftssag.

En grundig, juridisk og kommerciel vurdering af en konflikt er centralt for at kunne fastslå, om omkostninger og indsats står mål med det forventede udfald af sagen. Det er endvidere væsentligt at afveje værdien ved f.eks. at fortsætte et kommercielt samarbejde i forhold til at gennemføre en retssag eller voldgiftssag. I den forbindelse bør det vurderes, om alternative modeller til konfliktløsning i det konkrete tilfælde er et bedre alternativ, end en retssag.CIVILE RETSSAGER & VOLDGIFT

Advokat Allan Sørensen rådgiver danske og udenlandske virksomheder, offentlige myndigheder og personer i forbindelse med konflikter af erhvervsretlig karakter eller med relation til fast ejendom eller byggeri. Det er altid en væsentlig del af rådgivningen, at der tilrettelægges en omkostningseffektiv proces, der hverken går på kompromis med klientens interesser eller kvaliteten i rådgivningen.

Allan Sørensen fører sager for blandt andet danske byretter, Østre og Vestre Landsret, Sø- & Handelsretten samt Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Rådgivningen omfatter blandt andet tvister vedrørende

  • entrepriseforhold
  • misligholdelse af kontrakter
  • selskabsretlige forhold
  • danske og internationale kontrakter
  • professionelt rådgiveransvar
  • erstatningsansvar 

Allan Sørensen
Indehaver & Advokat (L)

Som advokat rådgiver jeg med et langsigtet perspektiv og overvejer altid, hvordan domstolene vil se på den valgte løsning. Det er min erfaring, at den bedste måde at undgå en retssag, er at forvente den og forberede sig bedst muligt fra start. En kompromisløs tilgang til »kvalitet og grundighed«, er den bedste forberedelse og begrænser risikoen for konflikter og retssager.

- Advokat, Allan Sørensen