ERHVERVSJURIDISK RÅDGIVNING

 

ERHVERVSRET

RÅDGIVNING OM HR-JURA OG GDPR, DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER, SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE


Hos Clea Advokatfirma kan du forvente en kompromisløs tilgang til faglighed og kvalitet i rådgivningen, ligesom det personlige samarbejde med klienten og dennes øvrige rådgivere vægtes højt. Ved rådgivning om erhvervsjuridiske forhold kombineres juridisk indsigt, forretningsmæssig forståelse og et internationalt udsyn.

Specialeområdet omfatter rådgivning om:

 • HR-Jura og Persondataret
 • udarbejdelse af danske og internationale kontrakter
 • selskabsret, herunder stiftelse af selskaber, valg af selskabsform
 • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
 • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
 • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
 • virksomhedens kapitalforhold, herunder kapitalforhøjelser og lån til selskabet
 • rådgivning om generationsskifte til familie eller medarbejdere
 • virksomhedens ejerforhold, herunder udarbejdelse af ejeraftaler
 • rådgivning om sikring af virksomhed, formue og familie ved ægtepagt og testamente
 • håndteringen af tvister, retssager og voldgift

Læs mere om kontorets kompetencer indenfor erhvervsret under de enkelte specialeområder eller ring for en uforpligtende drøftelse af din sag eller situation.HR-JURA OG PERSONDATARET

Hos Clea Advokatfirma kan du søge juridisk rådgivning om HR-Jura og persondataret. Kontorets klienter omfatter primært mindre og mellemstore virksomheder, direktører og offentlige myndigheder. Advokat Allan Sørensen har GDPR-certificeringen CIPP/E og rådgiver endvidere om overholdelse af persondatarettens forskellige regelsæt i forhold til ansættelsesforhold.DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

Advokat Allan Sørensen rådgiver navnlig om internationale kontrakter og retsforhold i forbindelse med køb og salg af større tekniske anlæg og maskiner. Rådgivningen omfatter eksempelvis aftaler om industrielle leverancer, produktions-, købs-, service- og leveringsaftaler samt standardaftaler, handelsbetingelser og forretningsbetingelser. Alle dokumenter udarbejdes på dansk/engelsk.SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker rådgivning om selskabsret, ejeraftaler eller generationsskifte. Specialeområdet omfatter navnlig rådgivning om stiftelse af selskaber og valg af selskabsform, etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning, anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen samt udarbejdelse af ejeraftaler også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster.KONFLIKTLØSNING I ERHVERVSFORHOLD

Advokat Allan Sørensen rådgiver navnlig danske virksomheder, offentlige myndigheder og private i forbindelse med konflikter af erhvervsretlig karakter eller med relation til fast ejendom eller byggeri. Allan Sørensen fører sager for blandt andet danske byretter, Østre og Vestre Landsret samt Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.KONTAKT

______________________________________________________________________

Rådgivningen hos Clea Advokatfirma er i reglen baseret på et fast samarbejde med den enkelte klient eller virksomhed. Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker at drøfte et samarbejde mellem din virksomhed og Clea Advokatfirma.

______________________________________________________________________

MANDAG TIL FREDAG  10.00-17.00

TELEFON
+45 61 78 06 82NYHEDER OG ARTIKLER

GUIDE TIL OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE

Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder, såvel økonomisk som menneskeligt, og det er derfor vigtigt, at der er styr på forholdene omkring opsigelsen. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de spørgsmål, som en arbejdsgiver generelt bør forholde sig til ved en opsigelse.

Læs mereNYHEDER OG ARTIKLER

INTERNATIONALE KONTRAKTER OG LEVERINGSKLAUSULERNE INCOTERMS 2020

Hensigten med denne artikel er at give en generel introduktion til de standardiserede leveringsklausuler for international handel (kaldet Incoterms) samt at give en række generelle anbefalinger i forhold til vedtagelse af leveringsklausulerne i internationale handelsforhold.

LÆS MERENYHEDER OG ARTIKLER

BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Formålet med denne artikel er at give en introduktion til lov om forretningshemmeligheder samt at fremhæve at anden lovgivning mv., herunder den ansættelsesretlige loyalitetspligt og mulighederne for at aftale ansættelsesklausuler f.eks. kunde- og konkurrenceklausuler også har væsentlig betydning for beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder.

LÆS MERE