RÅDGIVNING EFTER DIN VIRKSOMHEDS BEHOV


Rådgivningen hos Clea Advokatfirma er navnlig koncentreret om specialeområderne erhvervsret, selskabsret og fast ejendom. En betydelig del af rådgivningen har international karakter, da mange af kontorets kunder køber og sælger produkter, maskiner og serviceydelser globalt.

Rådgivningen tilrettelægges altid efter din virksomheds konkrete behov. Hvad enten du ønsker ad hoc rådgivning eller et løbende samarbejde om din virksomheds juridiske forhold, så er Clea Advokatfirma det rette valg af samarbejdspartner.

Advokat Allan Sørensen rådgiver eksempelvis om:

  • etablering af virksomhed og valg af selskabsform
  • rådgivning om generationsskifte til familie eller medarbejdere
  • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
  • udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)
  • rådgivning om bestyrelsesforhold og ledelsesansvar
  • planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv
  • rådgivning om personalejuridiske forhold
  • rådgivning om og udarbejdelse af danske og internationale kontrakter
  • køb og salg af erhvervsejendomme og udlejningsejendomme
  • rådgivning om erhvervslejeret

Læs mere under de enkelte specialeområder.OPKVALIFICER DIN BESTYRELSE MED EN BESTYRELSESADVOKAT

Årsagerne, til at vælge en advokat til bestyrelsen for et selskab, er mange, men det gennemgående er behovet for at have juridisk ekspertise lige ved hånden før, under og efter bestyrelsesmøderne. Herudover sikrer en erfaren advokat i bestyrelsen, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt. Allan Sørensen er medlem af bestyrelse og repræsentantskab i flere erhvervsdrivende virksomheder og fonde i Midt- og Vestjylland. Kontakt Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning om bestyrelsesforhold, eller hvis du ønsker at opkvalificere din bestyrelse med en advokat med erfaring i bestyrelsesarbejde.

KONTAKT

Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk