HR-JURA OG PERSONDATARET

Professionel juridisk rådgivning om HR-Jura og GDPR.PRIVATE CLIENT

Hos Clea Advokatfirma rådgives navnlig selvstændige og ejerkredsen til virksomheder 360° om virksomhed, formue og familie.KONTRAKTER

Rådgivning om standardbetingelser, leveringsklausuler og andre forhold med relation til danske og internationale kontrakter og retsforhold.

RÅDGIVNING TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Styrk din virksomhed med en juridisk partner. Kontakt advokat Allan Sørensen for en uforpligtende drøftelse om et samarbejde mellem din virksomhed og Clea Advokatfirma.

Hos Clea Advokatfirma er målsætningen altid, at den juridiske rådgivning skal være mest mulig værdiskabende. Det sikres navnlig ved en kombination af kendskab til den enkelte klient og virksomhed, forretningsmæssig forståelse samt en kompromisløs tilgang til kvaliteten af den juridiske rådgivning.

Specialeområdet omfatter navnlig rådgivning om:

  • HR-Jura og GDPR
  • udarbejdelse af danske og internationale kontrakter
  • selskabsret, herunder stiftelse af selskaber, valg af selskabsform
  • omstruktureringer i form af fusion og spaltning, skattefri aktieombytning
  • virksomhedens kapitalforhold, herunder kapitalforhøjelser og lån til selskabet
  • generationsskifte til familie eller medarbejdere
  • rådgivning om ejerforhold, herunder udarbejdelse af ejeraftaler
  • rådgivning om sikring af virksomhed, formue og familie ved ægtepagt og testamente
  • håndteringen af tvister, retssager og voldgift

Læs mere om kontorets kompetencer under de enkelte specialeområder eller ring for en uforpligtende drøftelse af din sag eller situation.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


//  HR-JURA OG PERSONDATARET (GDPR)

//  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

//  GENERATIONSSKIFTE

//  RETSSAGER OG KONFLIKTLØSNING

//  PRIVATE CLIENT

______________________________________________________________________

RÅDGIVNING

________________________________________________________________________________

» HR-JURA OG PERSONDATARET (GDPR)

Hos Clea Advokatfirma kan du søge professionel juridisk rådgivning om HR-Jura og persondataret med relation til ansættelsesforhold. HR-Jura og persondataret er dybt integreret, hvilken blandt andet kommer til udtryk i databeskyttelsesforordningens særskilte bestemmelser om behandlingen af personoplysninger i en arbejdsretlige kontekst. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du har behov for rådgivning om håndteringen af GDPR i relation til ansatte.


» DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

Hos Clea Advokatfirma kan du søge rådgivning om og bistand til udarbejdelse eller gennemgang af danske og internationale kontrakter, standardbetingelser, internationale leveringsklausuler og andre forhold med relation til international handel.


» RETSSAGER OG KONFLIKTLØSNING

Advokat Allan Sørensen rådgiver navnlig danske virksomheder, offentlige myndigheder og private i forbindelse med konflikter af erhvervsretlig karakter eller med relation til fast ejendom eller byggeri. Allan Sørensen fører sager for blandt andet danske byretter, Østre og Vestre Landsret samt Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

 

________________________________________________________________________________

» GENERATIONSSKIFTE

Du er velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du står over for et generationsskifte til familie eller medarbejdere, eller ønsker hjælp til at planlægge et generationsskifte inden for de nærmeste år.


» PRIVATE CLIENT

Hos Clea Advokatfirma rådgives navnlig selvstændige og ejerkredsen til virksomheder 360° om virksomhed, formue og familie. Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker at høre mere om, hvorfor du som virksomhedsejer bør oprette ægtepagt og testamente.

 

KONTAKT ADVOKAT ALLAN SØRENSEN

Du er altid velkomme til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse om et samarbejde mellem din virksomhed og Clea Advokatfirma eller for en drøftelse af en sag eller situation. Som advokat tror jeg grundlæggende på, at specialisering, viden og erfaring kombineret med en kompromisløs tilgang til kvalitet, ordentlighed og tilgængelighed sikrer den mest værdiskabende rådgivning for kunderne i virksomheden.

Allan Sørensen
Indehaver · Advokat (L) · CIPP/E

Send en mail » as@clea-advokater.dk