Clea Advokatfirma er et specialistkontor, som rådgiver om køb og salg af fast ejendom. Den ekspertise sikrer tryghed fra start til slut ved dit boligkøb

KØB AF PRIVAT BOLIG

For mange er et boligkøb en beslutning, man kun tager få gange i livet, mens det for andre er en velkendt proces. Hos Clea Advokatfirma håndteres hver sag med høj faglighed og professionalisme og med udgangspunkt i din situation. Du får en uafhængig rådgivning, der belyser de juridiske og økonomiske konsekvenser af købet, og som giver dig det nødvendige overblik over din bolighandel. Clea Advokatfirma er din uafhængige rådgiver, som sikrer dig en tryg og sikker bolighandel ved kun at varetage dine interesser.

Rådgivningen i forbindelse med et privat boligkøb vil i de fleste tilfælde omfatte:

  • Gennemgang af købsaftalen med salgsopstilling samt handlens dokumenter
  • Indhentelse af eventuelle manglende oplysninger og dokumenter
  • Handlens vilkår, valg af forsikring og finansieringsmuligheder drøftes med køber
  • Handlen godkendelse
  • Koordinering af processen med købers bank i forhold til tinglysning af nye lån, bankgaranti mv.
  • Berigtigelse af handlen, herunder tinglysning af skøde, eventuelle pantebreve samt udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Rådgivning om købets betydning for købers private formueforholdHUSK ADVOKATFORBEHOLDET

Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af købsaftalens vilkår. Det er vigtigt, at du som køber får sikret dig, at vilkåret er indsat i aftalen. Hvis sælger eller mægler ikke vil indsætte et advokatforbehold, skal du vente med at underskrive købsaftalen, til din advokat har gennemgået aftalen med bilag. Du kan også få din advokat til at sikre, at advokatforbeholdet er korrekt formuleret. Advokatforbeholdet indeholder en frist til at fremsætte indsigelser mod handlen, som ofte er fastsat til 3-6 hverdage, men hvis det bliver nødvendigt med en længere frist, vil sælger ofte acceptere en udsættelse på afklaring af et eller flere afgrænsede forhold. Inden for den aftalte frist har advokaten mulighed for at gennemgå købsaftalen og bilagene dertil med henblik på at vurdere, om der er vilkår i aftalen der bør ændres, forhold del skal undersøges nærmere, eller om prisen for ejendommen bør genforhandles.

LÆS MERE HER >
OMKOSTNINGER

Omkostningerne forbundet med et boligkøb omfatter udgifter til advokatbistand, tinglysningsafgift for registrering af skødet samt omkostninger forbundet med optagelse og tinglysning af lån. Hos Clea Advokatfirma er prisen for advokatbistand altid fast, og prisen oplyses, inden arbejdet påbegyndes.

LÆS MERE HER >

KONTAKT

______________________________________________________________________

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse om et eventuelt køb af privat bolig eller fritidshus. Jeg har i mere end 10 år rådgivet private købere af parcelhuse, nedlagte landbrugsejendomme, fritidshuse og ejerlejligheder om de juridiske og økonomiske forhold ved køb af privat bolig.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk

______________________________________________________________________NYHEDER OG ARTIKLER

BOLIGKØB SOM UGIFTE SAMLEVENDE

Ved køb af privat bolig bør køberne altid overveje, om de har sikret hinanden bedst muligt, også juridisk set. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som navnlig ugifte samlevende bør være opmærksomme på i forbindelse med boligkøb.

LÆS MERE

 NYHEDER OG ARTIKLER

HUSK ADVOKATFORBEHOLDET

Det er dyrt at glemme advokatforbeholdet. Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af købsaftalens vilkår. Det er vigtigt, at du som køber får sikret dig, at vilkåret er indsat i aftalen. Hvis sælger eller mægler ikke vil indsætte et advokatforbehold, skal du vente med at underskrive købsaftalen, til din advokat har gennemgået aftalen med bilag. Du kan også få din advokat til at sikre, at advokatforbeholdet er korrekt formuleret.

LÆS MERE

 NYHEDER OG ARTIKLER

10 TYPISKE FEJL VED KØB AF PRIVAT BOLIG

Denne guide er udarbejdet på baggrund af mangeårige erfaring med køb og salg af private boligejendomme med henblik på at sikre, at du undgår 10 typiske fejl ved køb af privat bolig.

LÆS MERE

PRIVATE FORMUEFORHOLD

TESTAMENTE
__________________________________________________

Det er ofte i forbindelse med større beslutninger i ens liv, at overvejelserne om oprettelse af et testamente opstår. Det kan eksempelvis være i forbindelse med køb af privat bolig, hvor køberne - ægtefæller eller ugifte samlevende - ønsker at sikre hinanden bedst muligt juridisk og økonomisk. Der kan være mange gode grunde til at oprette et testamente; et testamente sikrer tryghed; et testamente kan sikre at ugifte samlevende arver hinanden; et testamente kan sikre at arven går til de rigtige arvinger; og det kan ved testamente bestemmes, at arven skal tilhøre arvingerne som særeje.

LÆS MERE HER >

Clea Advokatfirma

Rådgivning til virksomheder og private i Vestjylland
St. Blichers Vej 9, 6950 Ringkøbing  ·  Nupark 51, 7500 Holstebro