ERHVERVSRET OG PROCES

 

ERHVERVSRET OG PROCES

RÅDGIVNING OM SELSKABSRET, HR-JURA, GENERATIONSSKIFTE OG PROCES ER ET KERNEFORRETNINGSOMRÅDE HOS CLEA ADVOKATFIRMA


En kombination af kendskab til den enkelte klient og virksomhed, forretningsmæssig indsigt og forståelse samt internationalt udsyn, sikrer juridisk rådgivning af høj kvalitet.

Specialeområdet omfatter rådgivning om:

 • HR-Jura og Persondataret
 • udarbejdelse af danske og internationale kontrakter
 • selskabsret, herunder stiftelse af selskaber, valg af selskabsform
 • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
 • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
 • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
 • virksomhedens kapitalforhold, herunder kapitalforhøjelser og lån til selskabet
 • rådgivning om generationsskifte til familie eller medarbejdere
 • virksomhedens ejerforhold, herunder udarbejdelse af ejeraftaler
 • rådgivning om sikring af virksomhed, formue og familie ved ægtepagt og testamente
 • håndteringen af tvister, retssager og voldgift

Specialeområdet omfatter endvidere rådgivning om bestyrelsesforhold samt planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv.

Læs mere om kontorets kompetencer under de enkelte specialeområder eller ring for en uforpligtende drøftelse af din sag eller situation eller et samarbejde mellem Clea Advokatfirma og din virksomhed.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


 //  ERHVERVSRET OG PROCES

 //  HR-JURA OG PERSONDATARET (GDPR)

 //  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

 //  RETSSAGER OG KONFLIKTLØSNING

______________________________________________________________________


TILGÆNGELIGHED, NÅR DET PASSER DIG

Hos Clea Advokatfirma er tilgængelighed en centralt del af kontorets service, og du er altid velkommen til at kontakte kontoret for en uforpligtende drøftelse om din sag eller situation med relation til køb og salg af fast ejendom, erhvervslejeret eller landbrugsret.

Advokat Allan Sørensen

Send en mail » as@clea-advokater.dk

NYHEDER OG ARTIKLER

__________________________________________________________________________________________

CIPP/E CERTIFICERING
PERSONDATARET | August 2020

Advokat Allan Sørensen har i august 2020 opnået GDPR-certificeringen CIPP/E og er stærkt rustet til fortsat at rådgive om persondatarettens forskellige regelsæt, herunder persondataforordningen (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018. CIPP/E-certificering er en certificering i den globale industristandard inden for persondata.

GUIDE TIL OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE
HR-JURA | Juni 2020

Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder, såvel økonomisk som menneskeligt, og det er derfor vigtigt, at der er styr på forholdene omkring opsigelsen. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de spørgsmål, som en arbejdsgiver generelt bør forholde sig til ved en opsigelse.

BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSHEMMELIGHEDER
ERHVERVSRET | Maj 2020

Formålet med denne artikel er at give en introduktion til lov om forretningshemmeligheder samt at fremhæve at anden lovgivning mv., herunder den ansættelsesretlige loyalitetspligt og mulighederne for at aftale ansættelsesklausuler f.eks. kunde- og konkurrenceklausuler også har væsentlig betydning for beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder.

 

__________________________________________________________________________________________

ANSÆTTELSESKLAUSULER - KUNDE- OG KONKURRENCEKLAUSULER
HR-JURA | Juni 2020

Formålet er ansættelsesklausulerne er at forhindre, at en tidligere medarbejder udsætter virksomheden for konkurrence ved at starte egen konkurrerende virksomhed, overtage virksomhedens kunder og/eller ved at tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed. Denne artikel beskriver retsstillingen for kunde- og konkurrenceklausuler, som er eller ønskes indgået efter den 1. januar 2016.

HVORFOR OPRETTE ÆGTEPAGT OG TESTAMENTE SOM VIRKSOMHEDSEJER?
ERHVERVSRET | Juni 2020

Oprettelse af ægtepagt og testamente er ofte nødvendigt for at sikre ejerforholdene nu og fremtidigt til virksomhed og formue. Som virksomhedsejer er der udover økonomi og familie en række særlige problemstillinger i forhold til virksomheden, som kan løses ved at oprette ægtepagt og testamente.

INTERNATIONALE KONTRAKTER OG INCOTERMS 2020
KONTRAKTER | April 2020

Hensigten med denne artikel er at give en generel introduktion til de standardiserede leveringsklausuler for international handel (kaldet Incoterms) samt at give en række generelle anbefalinger i forhold til vedtagelse af leveringsklausulerne i internationale handelsforhold.