RÅDGIVNING OM FAST EJENDOM, ERHVERVSLEJERET, BOLIGLEJERET, ENTREPRISERET OG PROJEKTUDVIKLING

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

Hos Clea Advokatfirma er rådgivning om fast ejendom et kerneforretningsområde. Advokat Allan Sørensen rådgiver navnlig om projektudvikling af fast ejendom samt om køb og salg af udlejningsejendomme til bolig- og erhvervsformål.

Overdragelse af udlejningsejendomme er en kompliceret proces, som kræver et indgående kendskab til de juridiske forhold, som regulerer selve overdragelsen af ejendommen, miljøretlige forhold, moms- og skattemæssige forhold samt erhvervslejeret og boliglejeret. Som køber af en udlejningsejendom er det bl.a. centralt for vurderingen af risikoen ved investeringen, at der bliver foretaget en vurdering af de aftalte lejevilkår i de eksisterende lejekontrakter.

Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

 • forhandling og udarbejdelse af købsaftale om ejendommen
 • gennemgang af handlens dokumenter
 • selskabsretlige forhold ved overdragelse af ejendomsselskaber
 • vurdering af de aftalte vilkår i erhvervslejekontrakter og boliglejekontrakter
 • forhandling, fortolkning og udarbejdelse af eventuelle nye lejekontrakter
 • miljøretlige forhold
 • problemstillinger om pant, servitutter og tinglysning
 • rådgivning om forsikring og finansiering

Hvis du overvejer at investere i en udlejningsejendom, så kontakt advokat Allan Sørensen tidligst muligt i processen, så er du sikret professionel juridisk rådgivning om din investering. Allan Sørensen rådgiver navnlig om køb og salg af udlejningsejendomme i Midt- og Vestjylland, herunder Holstebro, Ringkøbing Herning, Silkeborg og Aarhus.ERHVERVSLEJERET

Virksomhedens beliggenhed og lokaler har i de fleste tilfælde stor betydning for lejers virksomhed, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Det er derfor af stor værdi for både lejer og udlejer at bruge tid på at få forhandlet erhvervslejekontrakten ordentligt på plads. Det handler om, at tænke langsigtet og se problemerne, inden de opstår. Mange tvister og retssager kunne være undgået, hvis parterne på forhånd havde fået afstemt forventningerne til hinanden. En klar og skriftligt erhvervslejekontrakt, som er grundigt gennemgået af lejer og udlejer, sikrer, at parterne kender hinandens forventninger, muligheder og begrænsninger og forebygger derved konflikter.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at erhvervslejelovens i høj grad bygger på aftalefrihed. Parterne kan således i vidt omfang aftale sig til rette om lejeforholdet. Udlejer og lejer kan/skal blandt andet tage stilling til lejens størrelse og regulering, størrelsen af et eventuelt depositum, lejers mulighed for at fremleje eller afstå lejemålet og fordeling af vedligeholdelsespligten. Det er dog samtidig væsentligt at være opmærksom på, at erhvervslejeloven indeholder en række ufravigelige beskyttelsesregler, der navnlig beskytter lejeren. Disse beskyttelsesregler finder anvendelse, uanset hvad parterne aftaler i erhvervslejekontrakten.

Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

 • alle former for erhvervslejekontrakter
 • de udfyldende og ufravigelige regler i erhvervslejelovgivningen
 • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
 • rådgivning om og håndtering af tvister om regulering af lejen og markedslejen
 • håndtering af sager om mangler ved erhvervslejemål
 • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse
 • tvister om opsigelse, fraflytning og istandsættelse
 • ophævelse af erhvervslejemål og erstatningskrav i tilfælde af misligholdelse


HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Advokat Allan Sørensen har gennem mere end 10 år rådgivet om køb og salg af erhvervsejendomme og udlejningsejendomme, ligesom har har betydelig erfaring med at rådgive lejere og udlejere af erhvervslejemål om alle juridiske aspekter af erhvervslejeret. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om fast ejendom eller erhvervslejeret, så kontakt Clea Advokatfirma.

KONTAKT

______________________________________________________________________

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med køb eller salg af en fast ejendom, udlejningsejendomme, skov- eller landbrugsejendomme, eller ønsker du rådgivning om erhvervslejeret eller boliglejeret, så advokat Allan Sørensen.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk

______________________________________________________________________

 

SENESTE NYHEDER OG UDVALGTE ARTIKLER


· · · · · · · · · ·