ARTIKLER | HVAD ER EN FREMTIDSFULDMAGT?

 

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft, hvis du en dag ikke længere kan varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom eller lignende

HVORFOR OG HVORDAN OPRETTES EN FREMTIDSFULDMAGT?

Hvis du en dag ikke længere kan varetage dine personlige og/eller dine økonomiske forhold som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende, og hvis du selv ønsker at vælge/udpege en person til at tage over, så skal du oprette en fremtidsfuldmagt. På baggrund af fuldmagten får fuldmagtshaver mulighed for at træffe beslutninger om eksempelvis bankforretninger og personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg.

En fremtidsfuldmagt skal oprettes og underskrives digitalt på www.tinglysning.dk. Herefter skal fuldmagten vedstås for en notar ved byretten. Er du fritaget for e-post, kan du få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Familieretshuset. Herefter er fuldmagten oprettet og klar til brug, hvis det en dag er nødvendigt.HVORNÅR SÆTTES FULDMAGTEN I KRAFT

Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne herfor er opfyldt.

Hvis du, som fuldmagtsgiver, selv er i stand til det, kan du selv bede Familieretshuset sætte fuldmagten i kraft. Fuldmagtshaver (den der har fået fuldmagt) kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft. I den situation skal det med en lægeerklæring eller på anden måde dokumenteres, at du, som fuldmagtsgiver, befinder dig i en tilstand, hvor du ikke selv kan varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold.

Familieretshuset foretager altså en vurdering af, om du befinder dig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet.

Når fuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af fuldmagtshaver.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Kontakt advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning eller hjælp til at oprette en fremtidsfuldmagt.

Hos Clea Advokatfirma er prisen for advokatbistand altid fast, og prisen oplyses. Omkostningerne forbundet med at oprette en fremtidsfuldmagt udgør 2.000 kr. inkl. moms. Hvis et ægtepar opretter fremtidsfuldmagter til fordel for hinanden udgør advokatomkostningerne i alt 3.250 kr. inkl. moms. Hertil kommer et gebyr til notaren på 300 kr. pr. fuldmagt.

KONTAKT

______________________________________________________________________

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at drøfte dine muligheder for at oprette et testamente, ægtepagt, fremtidsfuldmagt eller andre spørgsmål med relation til dine private økonomiske forhold.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk

______________________________________________________________________

Clea Advokatfirma

Rådgivning til virksomheder og private i Vestjylland
St. Blichers Vej 9, 6950 Ringkøbing  ·  Nupark 51, 7500 Holstebro