GENERATIONSSKIFTE

Du er velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du står over for et generationsskifte til familie eller medarbejdere, eller ønsker hjælp til at planlægge et generationsskifte inden for de nærmeste år.

GENERATIONSSKIFTE

Du er velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du står over for et generationsskifte til familie eller medarbejdere, eller hvis ønsker hjælp til at planlægge et generationsskifte inden for de nærmeste år.

Et generationsskifte indebærer i reglen rådgivning om en række forskelligartede juridiske forhold, herunder selskabsret i forhold til virksomheden og privatret i forhold til generationsskiftets betydning for familie og formue.

I forberedelsesfasen af et generationsskifte vil det i de fleste tilfælde være en skattemæssig fordel for overdrageren, at der oprettes et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden og overdrageren. Fordelen med denne ejerstruktur er, at salget af virksomheden da ikke beskattes på salgstidspunktet, men først ved udlodning af udbytte fra holdingselskabet. Stiftelsen af holdingselskabet vil efter omstændighederne kunne ske efter reglerne om skattefri aktieombytning.

I andre tilfælde kan det være en fordel at lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op i flere nye virksomheder, sådan at generationsskiftet kun omfatter eksempelvis en del af virksomhedens aktiviteter.

Selve overdragelse kan ske ved gaveoverdragelse, testamente, succession eller ved et almindeligt salg af kapitalandele.

Et generationsskifte involverer ofte flere rådgivere i form af revisor og advokat, og generationsskiftet kræver derudover en række personlige overvejelser. Et succesfuldt generationsskifte forudsætter planlægning samt et tillidsfuldt samarbejde mellem parterne og de involverede rådgivere.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


//  HR-JURA OG PERSONDATARET (GDPR)

//  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

//  GENERATIONSSKIFTE

//  RETSSAGER OG KONFLIKTLØSNING

//  PRIVATE CLIENT

______________________________________________________________________


TELEFON

+45 61 78 06 82