HR-JURA OG PERSONDATARET

Professionel juridisk rådgivning om HR-Jura og GDPR.

HR-JURA OG PERSONDATARET

Hos Clea Advokatfirma kan du søge juridisk rådgivning om HR-Jura og persondataret. Kontorets klienter omfatter primært mindre og mellemstore virksomheder, direktører og offentlige myndigheder. Advokat Allan Sørensen har GDPR-certificeringen CIPP/E og rådgiver endvidere om overholdelse af persondatarettens forskellige regelsæt i forhold til ansættelsesforhold.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

  • ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
  • udarbejdelse af ansættelseskontrakter
  • direktørers retsforhold
  • diskrimination
  • medarbejdere og virksomhedsoverdragelse
  • rådgivning om ansættelsesklausuler, herunder kunde- og konkurrenceklausuler
  • håndtering af ansættelsesretlige tvister
  • rådgivning om persondataret og håndteringen af personoplysninger om ansatte

Advokat Allan Sørensen har blandt andet rådgivet om rækkevidden af de forpligtelser, som nye ledende medarbejdere har over for deres tidligere arbejdsgivere i kraft af konkurrenceklausuler, håndteringen af fratrædelsessituationer, fritstilling samt mulighederne for at varsle ferieafholdelse i opsigelsesperioden. Allan Sørensen har endvidere bidraget til at revidere og opdatere ansættelseskontrakter og personalepolitikker i forbindelse med selskabsretlige omstruktureringer samt ved fusioner af selskaber og organisationer.

HR-Jura og persondataret er dybt integreret, hvilken blandt andet kommer til udtryk i databeskyttelsesforordningens særskilte bestemmelser om behandlingen af personoplysninger i en arbejdsretlige kontekst. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du har behov for rådgivning om håndteringen af GDPR i relation til ansatte.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


//  HR-JURA OG PERSONDATARET (GDPR)

//  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

//  GENERATIONSSKIFTE

//  RETSSAGER OG KONFLIKTLØSNING

//  PRIVATE CLIENT

______________________________________________________________________


TELEFON

+45 61 78 06 82

NYHEDER OG TEMAER

________________________________________________________________________________

» ADVOKAT ALLAN SØRENSEN HAR OPNÅET GDPR-CERTIFICERINGEN CIPP/E

Advokat Allan Sørensen har i august 2020 opnået GDPR-certificeringen CIPP/E "Certified Information Privacy Professional / Europe" og er derfor stærkt rustet til fortsat at rådgive virksomheder om overholdelse af persondatarettens forskellige regelsæt, herunder persondataforordningen som trådte i kraft den 25. maj 2018.


» GUIDE TIL OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE

Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder, såvel økonomisk som menneskeligt, og det er derfor vigtigt, at der er styr på forholdene omkring opsigelsen. Der skal være styr på hvordan opsigelsen gives til medarbejderen og kommunikeres til kollegaer og omverdenen, ligesom der skal være styr på de juridiske krav, som ofte er den mest komplekse del af processen. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de spørgsmål, som en arbejdsgiver generelt bør forholde sig til ved en opsigelse.


» ANSÆTTELSESKLAUSULER - KUNDE- OG KONKURRENCEKLAUSULER

Hvis en arbejdsgiver ønsker at aftale en ansættelsesklausul med en medarbejder f.eks. en kunde- eller konkurrenceklausul, er det væsentligt at være opmærksom på, at reglerne om, hvornår og hvordan sådanne klausuler kan aftales, er blevet ændret flere gange gennem årene. Tidspunktet for indgåelsen af ansættelsesklausulen er afgørende for, hvilket regelsæt der finder anvendelse. Denne artikel beskriver retsstillingen for kunde- og konkurrenceklausuler, som er eller ønskes indgået efter den 1. januar 2016.

 

________________________________________________________________________________

» BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Formålet med denne artikel er at give en introduktion til lov om forretningshemmeligheder samt at fremhæve at anden lovgivning mv., herunder den ansættelsesretlige loyalitetspligt og mulighederne for at aftale ansættelsesklausuler f.eks. kunde- og konkurrenceklausuler også har væsentlig betydning for beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder.


» HVORNÅR ANVENDES EN ADVARSEL?

Denne artikel indeholder en overordnet gennemgang af, hvordan og i hvilke situationer man som arbejdsgiver bør give en advarsel til en medarbejder. Inden man afgiver en advarsel, er det vigtigt, at arbejdsgiveren har overvejet, om det er den rette ansættelsesretlige sanktion i forhold til den adfærd, som medarbejderen har udvist. Alternativerne til en advarsel kan være en påtale, opsigelse, bortvisning mv.