PROFESSIONEL JURIDISK RÅDGIVNING
HR-JURA OG PERSONDATARET

 

HR-JURA

Hos Clea Advokatfirma kan du søge juridisk rådgivning om HR-Jura og persondataret. Kontorets klienter omfatter primært mindre og mellemstore virksomheder, direktører og offentlige myndigheder.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

  • ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
  • udarbejdelse af ansættelseskontrakter
  • direktørers retsforhold
  • diskrimination
  • medarbejdere og virksomhedsoverdragelse
  • rådgivning om ansættelsesklausuler, herunder kunde- og konkurrenceklausuler
  • håndtering af ansættelsesretlige tvister
  • rådgivning om persondataret og håndteringen af personoplysninger om ansatte

Advokat Allan Sørensen har blandt andet rådgivet om rækkevidden af de forpligtelser, som nye ledende medarbejdere har over for deres tidligere arbejdsgivere i kraft af konkurrenceklausuler, håndteringen af fratrædelsessituationer, fritstilling samt mulighederne for at varsle ferieafholdelse i opsigelsesperioden.

Allan Sørensen har endvidere bidraget til at revidere og opdatere ansættelseskontrakter og personalepolitikker i forbindelse med selskabsretlige omstruktureringer samt ved fusioner af selskaber og organisationer.PERSONDATARET I ANSÆTTELSESFORHOLD

HR-Jura og persondataret er dybt integreret, hvilken blandt andet kommer til udtryk i databeskyttelsesforordningens særskilte bestemmelser om behandlingen af personoplysninger i en arbejdsretlige kontekst. Advokat Allan Sørensen har GDPR-certificeringen CIPP/E og rådgiver endvidere om overholdelse af persondatarettens forskellige regelsæt i forhold til ansættelsesforhold. CIPP/E-certificering er en certificering i den globale industristandard inden for persondata.KONTAKT

______________________________________________________________________

Ved spørgsmål HR-Jura eller Persondataret er du meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen. Du kan endvidere læse seneste nyheder og artikler om HR-Jura og Persondataret nedenfor.

______________________________________________________________________


TELEFON
+45 61 78 06 82NYHEDER OG ARTIKLER

GUIDE TIL OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE

Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder, såvel økonomisk som menneskeligt, og det er derfor vigtigt, at der er styr på forholdene omkring opsigelsen. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de spørgsmål, som en arbejdsgiver generelt bør forholde sig til ved en opsigelse.

Læs mere

NYHEDER OG ARTIKLER 

 

DEN ANSÆTTELSESRETLIGE LOYALITETSPLIGT

Den ansættelsesretlige loyalitetspligt indebærer, at en medarbejder er forpligtet til at opføre sig loyalt over for virksomheden såvel internt som eksternt. Medarbejderen må med andre ord ikke udføre handlinger, der direkte eller indirekte skader eller kan skade virksomheden, så længe medarbejderen modtager løn fra virksomheden. Læs mere om den loyalitetsforpligtelsen i denne artikel.

GUIDE TIL OPSIGELSE AF MEDARBEJDERE

Det er en stor beslutning at opsige en medarbejder, såvel økonomisk som menneskeligt, og det er derfor vigtigt, at der er styr på forholdene omkring opsigelsen. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de spørgsmål, som en arbejdsgiver generelt bør forholde sig til ved en opsigelse, og artiklen kan anvendes som en guide til at håndtere opsigelsessituationen.

FRATRÆDELSESAFTALER

Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver og en arbejdstager selv fastsætte begrundelsen for samt indholdet af en fratrædelsesaftale. Særligt hvis arbejdstageren er funktionær skal man være påpasselig med formuleringen af vilkårene, da fratrædelsesaftalen vil kunne tilsidesættes, såfremt den anses for urimelig. Det kan du læse mere om i denne artikel.

INTRODUKTION TIL ANSÆTTELSESKLAUSULER

Hvis en arbejdsgiver ønsker at aftale en ansættelsesklausul med en medarbejder f.eks. en kunde- eller konkurrenceklausul, er det væsentligt at være opmærksom på, at reglerne om, hvornår og hvordan sådanne klausuler kan aftales, er blevet ændret flere gange gennem årene.

BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSHEMMELIGHEDER?

Formålet med denne artikel er at give en introduktion til lov om forretningshemmeligheder samt at fremhæve at anden lovgivning mv., herunder den ansættelsesretlige loyalitetspligt og mulighederne for at aftale ansættelsesklausuler f.eks. kunde- og konkurrenceklausuler også har væsentlig betydning for beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder.

HVORNÅR ANVENDES EN ADVARSEL OVERFOR EN MEDARBEJDER?

Denne artikel indeholder en overordnet gennemgang af, hvordan og i hvilke situationer man som arbejdsgiver bør give en advarsel til en medarbejder. Inden man afgiver en advarsel, er det vigtigt, at arbejdsgiveren har overvejet, om det er den rette ansættelsesretlige sanktion i forhold til den adfærd, som medarbejderen har udvist. Alternativerne til en advarsel kan være en påtale, opsigelse, bortvisning mv.