KONTRAKTER

Rådgivning om standardbetingelser, leveringsklausuler og andre forhold med relation til danske og internationale kontrakter og retsforhold.

DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER OG RETSFORHOLD

Hos Clea Advokatfirma kan du søge rådgivning om danske og internationale kontrakter, standardbetingelser, internationale leveringsklausuler og andre forhold med relation til international handel.

Specialeområdet omfatter blandt andet rådgivning om

  • aftaler om industrielle leverancer
  • produktions-, købs-, service- og leveringsaftaler
  • distributionsaftaler eksempelvis med agenter og forhandlere
  • standardaftaler, handelsbetingelser og forretningsbetingelser
  • projektkontrakter og udviklingskontrakter


INTERNATIONALE KONTRAKTER

Danmark er som eksportnation afhængig af en velfungerende international verdenshandel. Hvis man som virksomhed køber eller sælger varer eller rådgivningsydelser globalt, er det væsentligt, at man har kendskab til en række internationale konventioner og regler.

Parterne i internationale kontrakter aftaler eksempelvis ofte en af de standardiserede leveringsbetingelser fra Incoterms eksempelvis levering EXW, FOB eller CIF. Incoterms er en række standardiserede leveringsbetingelser for international handel, som alle, der sender eller modtager varer og gods, bør kende og anvende. Klausulerne angiver navnlig, hvem der til enhver tid bærer risikoen for varer eller gods under forsendelsen, tidspunktet for risikoens overgang, hvem der skal arrangere transport eller tegne forsikring, samt hvilke omkostninger hver part skal bære.

» Læs artiklen | Leveringsklausulerne Incoterms 2020


Endvidere reguler Orgalime- og NL-betingelserne international handel med mekaniske, elektriske og elektroniske produkter.

CISG, der også kaldes den internationale købelov, regulerer internationale aftaler om køb og salg af løsøre mellem erhvervsdrivende. Der er væsentlige forskelle mellem CISG og den danske købelov, som man bør være særligt opmærksom på ved internationale handelsaftaler om løsere.


STANDARDBETINGELSER

Køb af varer og tjenesteydelser egner sig generelt godt til at blive reguleret af standardbetingelser. De typiske aftaleparter fokuserer på aftalens hovedvilkår for så at lade mere detaljerede vilkår regulere af et sæt standardbetingelser. Betydningen af standardbetingelser må ikke undervurderes, da standardbetingelserne ofte indeholder vilkår om begrænsning af erstatningsansvar, mulighederne for opsigelse af en vedvarende aftaler, ejerskab til immaterielle rettigheder mv., og disse vilkår kan få stor betydning for parterne.

Det er generelt vigtigt, at der er en klar struktur og sammenhæng mellem vilkårene i parternes købsaftale/handelsaftale og vilkårene i standardbetingelserne som ofte igen suppleres af internationale standardbetingelser som eksempelvis Orgalime.

Herudover er selve vedtagelsen af standardbetingelserne mellem parterne som en del af aftalegrundlaget en særskilt problemstilling, som man bør forholde sig til, navnlig i tilfælde hvor både sælger og køber anvender og henviser til egne standardbetingelser.

Det kan virke praktisk ved kommunikation via e-mail blot at indsætte digitale links til virksomhedens standardbetingelser, men denne løsning kan dog ikke anbefales, da det ved senere uenighed om kontraktens vilkår kan være svært at bevise, at den anden part var bekendt med standardvilkårenes indhold, om det er sælgers eller købers standardvilkår, der er gældende og hvilken version af senere ændrede standardbetingelser, der finder anvendelse.


LÆS MERE

______________________________________________________________________


//  HR-JURA OG PERSONDATARET (GDPR)

//  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

//  GENERATIONSSKIFTE

//  RETSSAGER OG KONFLIKTLØSNING

//  PRIVATE CLIENT

______________________________________________________________________


TELEFON

+45 61 78 06 82