//  BOLIGHANDLER OG PRIVATE FORMUEFORHOLD  //  OMKOSTNINGER

Klarhed om omkostningerne sikrer tryghed fra start til slut ved dit boligkøb

KØB AF PRIVAT BOLIG - PRISEKSEMPLER

Hos Clea Advokatfirma er prisen for advokatbistand altid fast, og prisen oplyses, inden arbejdet påbegyndes.

Omkostningerne omfatter udgifter til advokatbistand, tinglysningsafgift for registrering af skødet samt omkostninger forbundet med optagelse og tinglysning af lån. Tinglysningsafgiften ved køb af privat bolig udgør (som udgangspunkt) 1.750 kr. med tillæg af 0,6 % af ejerskiftesummen. Du er altid velkommen til at kontakte kontoret, hvis du ønsker en uddybning af omkostningerne forbundet med dit boligkøb.


Pris 7.500 kr. inkl. moms
Hvor ejendommen er udbudt til salg via ejendomsmægler og anden rådgiver varetager berigtigelsen af handlen. Hvis Clea Advokatfirma skal varetage berigtigelsen af handlen, herunder tinglysning af skøde og udarbejde refusionsopgørelse,vil omkostningerne hertil udgøre 2.500 kr. inkl. moms.


Pris 7.500 - 15.000 kr. inkl. moms

Hvor sælger og køber selv har fundet hinanden, og der ikke medvirker ejendomsmægler. Prisen oplyses altid forud, men vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forhold til parterne og ejendommen.


Pris 15.000 kr. inkl. moms

Ved liebhaverejendomme, hvorved forstås ejendommen udbudt til en kontant købesum på mere end 5.000.000 kr., og mindre landbrugsejendomme, vil honoraret afhænge af handlens kompleksitet og fastsættes efter individuel aftale.

KONTAKT

______________________________________________________________________

Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende drøftelse om et eventuelt køb af privat bolig eller fritidshus. Jeg har i mere end 10 år rådgivet private købere af parcelhuse, nedlagte landbrugsejendomme, fritidshuse og ejerlejligheder om de juridiske og økonomiske forhold ved køb af privat bolig.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk

______________________________________________________________________