KONFLIKTLØSNING I ERHVERVSFORHOLD

 

RETSSAGER OG VOLDGIFT

KONFLIKTLØSNING I ERHVERVSFORHOLD


Advokat Allan Sørensen har stor viden om håndteringen af konflikter og retssager i erhvervsforhold, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret.

Den viden og erfaring sikrer bedre løsninger og værdi for kontorets klienter.

Clea Advokatfirma bistår navnlig med rådgivning om konflikter af erhvervsretlig karakter eksempelvis med relation til danske og internationale kontrakter, erhvervsejendomme og erhvervslejeret, ansættelsesforhold samt ved konflikter mellem ejerne af virksomheder.

Det at føre en retssag eller voldgiftssag er et speciale i sig selv. At have erfaring med proces, herunder de mange taktiske overvejelser i forbindelse med en sag og de processuelle regler, er mindst lige så vigtigt som viden om det fagområde, sagen drejer sig om.

Hos Clea Advokatfirma vil der ved sagens opstart blive udarbejdet en grundig, juridisk og kommerciel vurdering af sagen, så der er klarhed over, om omkostninger og indsats står mål med det forventede udfald af sagen. Det bør videre vurderes, om alternative konfliktløsningsmodeller i det konkrete tilfælde er et bedre alternativ end en retssag. Da de fleste retssager udvikler sig undervejs i processen, er det endvidere vigtigt, at der også løbende bliver foretaget en vurdering af sagen.

Advokat Allan Sørensen fører sager for blandt andet danske byretter, Østre og Vestre Landsret samt Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.KONTAKT

______________________________________________________________________

Du meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker at drøfte håndteringen af en verserende eller truende konflikt, retssag eller voldgiftssag i erhvervsforhold.

______________________________________________________________________

MANDAG TIL FREDAG  10.00-17.00

TELEFON
+45 61 78 06 82