SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

 

SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

RÅDGIVNING OM SELSKABSRET, EJERAFTALER, BESTYRELSESFORHOLD OG GENERATIONSSKIFTE


Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker rådgivning om selskabsret, herunder i forbindelse med etablering af virksomheder og valg af selskabsform, omstrukturering i form af fusion eller spaltning af selskaber, etablering af holdingselskaber eller hvis du overvejer at påbegynde et generationsskifte til familie eller medarbejdere.SELSKABSRET

Specialeområdet omfatter rådgivning om:

  • selskabsret, herunder stiftelse af selskaber, valg af selskabsform
  • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
  • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
  • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
  • virksomhedens kapitalforhold, herunder kapitalforhøjelser og lån til selskabet
  • virksomhedens ejerforhold, herunder udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)

Specialeområdet omfatter endvidere rådgivning om bestyrelsesforhold samt planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv.EJERAFTALER

Det må altid anbefales, at ejerne af en virksomhed aftaler de indbyrdes regler om samejet om virksomheden. Det sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen om væsentlige beslutninger om selskabet, i tilfælde af ønsker om salg af ejerandele i selskabet, eller i tilfælde af sygdom eller dødsfald i ejerkredsen.

Selskabsloven regulerer overordnet set alene selskabet samt forholdet mellem selskabet og dets aktionærer, men ikke relationen mellem ejerne indbyrdes. Uden en særskilt aftale mellem ejerne om selskabet, vil der nemt kunne opstå uløselige konflikter. En ejeraftale (også kaldet en anpartshaver- eller aktionæroverenskomst) er derfor en meget vigtig aftale, og vilkårene skal være tilpasset virksomhedens og ejerforholdene i den nuværende situation, men også fremadrettet. Ved etablering af selskaber med flere deltagere, i forbindelse med generationsskifte eller ved delvist salg af virksomheden, bør der, uanset fordelingen af ejerandele, altid udarbejdes en ejeraftale.

Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker rådgivning om oprettelse af en ejeraftale om jeres virksomhed, eller en gennemgang og opdatering af jeres nuværende ejeraftale.GENERATIONSSKIFTE

Et generationsskifte indebærer rådgivning om en række forskelligartede juridiske forhold, herunder selskabsret i forhold til virksomheden og privatret i forhold til generationsskiftets betydning for familie og formue.

I forberedelsesfasen af et generationsskifte vil det i de fleste tilfælde være en skattemæssig fordel for overdrageren, at der oprettes et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden og overdrageren. Fordelen med denne ejerstruktur er, at salget af virksomheden da ikke beskattes på salgstidspunktet, men først ved udlodning af udbytte fra holdingselskabet. Stiftelsen af holdingselskabet vil efter omstændighederne kunne ske efter reglerne om skattefri aktieombytning. I andre tilfælde kan det være en fordel at lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op i flere nye virksomheder, sådan at generationsskiftet kun omfatter eksempelvis en del af virksomhedens aktiviteter.

I gennemførelsesfasen vil selve overdragelse kunne ske ved gaveoverdragelse, testamente, succession eller ved et almindeligt salg af kapitalandele.

Et succesfuldt generationsskifte forudsætter planlægning samt et tillidsfuldt samarbejde mellem parterne og de involverede rådgivere. Du er velkommen til at kontakte Clea Advokatfirma, hvis du står over for et generationsskifte til familie eller medarbejdere, eller hvis du ønsker hjælp til at planlægge et generationsskifte inden for de nærmeste år Kunsten ved et generationsskifte er at starte i god tid.

I forhold til generationsskiftets betydning for familie og formue, så tilbyder Clea Advokatfirma rådgivning om mulighederne for ved ægtepagt og testamente og andre juridiske dokumenter at skabe løsninger, som 360° sikrer virksomhed, formue og familie. Rådgivningen tager udgangspunkt i din individuelle situation, da udformning af aftaler mellem ægtefæller altid skal ske med kommerciel forståelse for virksomhed og formue, men også under hensyn til de personlige forhold mellem ægtefællerne.


NYHEDER OG ARTIKLER

______________________________________________________________________

HVORFOR OPRETTE ÆGTEPAGT OG TESTAMENTE SOM VIRKSOMHEDSEJER?
December 2020 | Oprettelse af ægtepagt og testamente er ofte nødvendigt for at sikre ejerforholdene nu og fremtidigt til virksomhed og formue. Som virksomhedsejer er der udover økonomi og familie en række særlige problemstillinger i forhold til virksomheden, som kan løses ved at oprette ægtepagt og testamente.


BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Maj 2020 | Formålet med denne artikel er at give en introduktion til lov om forretningshemmeligheder samt at fremhæve at anden lovgivning mv., herunder den ansættelsesretlige loyalitetspligt og mulighederne for at aftale ansættelsesklausuler f.eks. kunde- og konkurrenceklausuler også har væsentlig betydning for beskyttelse af virksomhedens forretningshemmeligheder.

______________________________________________________________________