SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE


Selskabets juridiske stilling er et kerneområde i enhver virksomhed. Selskabsloven regulerer både selskabste ledelse, kapitalkrav, hæftelse, bestyrelse og mange andre forhold. Som virksomhedsejer kan det være vanskeligt at overskue alle selskabslovgivningens regler, og det kan derfor være en god ide at samarbejde med en advokat, der er specialist i selskabsret.

Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

  • etablering af virksomhed og valg af selskabsform
  • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
  • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
  • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
  • udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)
  • rådgivning om bestyrelsesforhold og ledelsesansvar
  • planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv

Rådgivningen tilrettelægges efter din virksomheds konkrete behov. Hvad enten du ønsker ad hoc rådgivning eller et løbende samarbejde om din virksomheds juridiske forhold, så er Clea Advokatfirma det rette valg af samarbejdspartner.GENERATIONSSKIFTE

Et generationsskifte indebærer rådgivning om en række forskelligartede juridiske forhold, herunder selskabsret i forhold til virksomheden og privatret i forhold til generationsskiftets betydning for familie og formue.

I forberedelsesfasen af et generationsskifte vil det i de fleste tilfælde være en skattemæssig fordel for overdrageren, at der oprettes et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden og overdrageren. Fordelen med denne ejerstruktur er, at salget af virksomheden da ikke beskattes på salgstidspunktet, men først ved udlodning af udbytte fra holdingselskabet. Stiftelsen af holdingselskabet vil efter omstændighederne kunne ske efter reglerne om skattefri aktieombytning. I andre tilfælde kan det være en fordel at lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op i flere nye virksomheder, sådan at generationsskiftet kun omfatter eksempelvis en del af virksomhedens aktiviteter. I gennemførelsesfasen vil selve overdragelse kunne ske ved gaveoverdragelse, testamente, succession eller ved et almindeligt salg af kapitalandele.

I forhold til generationsskiftets betydning for familie og formue, så tilbyder Clea Advokatfirma rådgivning om mulighederne for ved ægtepagt og testamente og andre juridiske dokumenter at skabe løsninger, som 360° sikrer virksomhed, formue og familie.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om selskabsretlige forhold, eller står du over for et generationsskifte til familie eller medarbejdere, så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Sørensen står klar til at hjælpe dig.KONTAKT

______________________________________________________________________

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker rådgivning om selskabsretlige forhold eller generationsskifte, rådgivning om bestyrelsens ansvar og opgaver, forberedelse af generalforsamlinger eller varetagelse af dirigenthverv.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk

______________________________________________________________________