RETSSAGER OG KONFLIKTLØSNINGERFARING MED PROCES

Hos Clea Advokatfirma er det at føre en retssag eller voldgiftssag et speciale i sig selv. At have erfaring med proces, herunder de mange taktiske overvejelser i forbindelse med en sag og de processuelle regler, er mindst lige så vigtigt som viden om det fagområde, sagen drejer sig om. Advokat Allan Sørensen har stor viden om håndteringen af konflikter og retssager, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret. Den viden og erfaring sikrer bedre løsninger og derved værdi for kontorets klienter.

Hos Clea Advokatfirma vil der ved sagens opstart blive udarbejdet en grundig, juridisk og kommerciel vurdering af sagen, så der er klarhed over, om omkostninger og indsats står mål med det forventede udfald af sagen. Det vil videre blive drøftet med klienten, om alternative konfliktløsningsmodeller er et bedre alternativ, end en retssag. Da de fleste retssager udvikler sig undervejs i processen, vil der løbende bliver foretaget en vurdering af sagen.
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med danske og internationale kontrakter, ansættelsesretlige og selskabsretlige forhold eller tvister med relation til erhvervslejeret og fast ejendom så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Sørensen står klar til at hjælpe dig.KONTAKT

______________________________________________________________________

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med en truende eller verserende tvist eller retssag.


Profil  |  Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk

______________________________________________________________________