STRAFFESAGER    |    SELSKABSRET    |    ANSÆTTELSESRET    |    ERHVERVSKONTRAKTER    |    ERHVERVSLEJERET    |    FAST EJENDOM


TELEFON

+45 61 78 06 82

Forside   »   Selskabsret

SELSKABSRET & EJERSKIFTE


Selskabets juridiske stilling er et kerneområde i enhver virksomhed, og rådgivning om selskabsretlige forhold er et kerneforretningsområde hos Clea Advokatfirma. Selskabsloven regulerer både selskabste ledelse, kapitalkrav, hæftelse, bestyrelse og mange andre forhold. Som virksomhedsejer kan det være vanskeligt at overskue alle selskabslovgivningens regler, og det kan derfor være en god ide at samarbejde med en advokat med speciale i selskabsret.

Kompetencerne hos Clea Advokatfirma omfatter eksempelvis rådgivning om:

  • etablering af virksomhed og valg af selskabsform
  • omstruktureringer i form af fusion og spaltning af selskaber
  • etablering af holdingselskaber ved skattefri aktieombytning
  • generationsskifte til familie eller medarbejdere
  • anmeldelse og registrering af selskabsændringer hos Erhvervsstyrelsen
  • udarbejdelse af ejeraftaler (også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomster)
  • rådgivning om bestyrelsesforhold og ledelsesansvar
  • planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthvervEJERAFTALER

Det må altid anbefales, at ejerne af en virksomhed skriftligt aftaler de indbyrdes regler om samejet om virksomheden i en ejeraftale.

En ejeraftale sikrer, at der er forudbestemte vilkår at falde tilbage på, hvis der opstår uenighed i ejerkredsen om væsentlige beslutninger om selskabet. Væsentlige beslutninger omfatter eksempelvis tilfælde af en ejers ønske om salg af ejerandele i selskabet eller tilfælde af sygdom eller dødsfald i ejerkredsen. Selskabsloven regulerer overordnet set selskabets forhold samt forholdet mellem selskabet og dets aktionærer, men ikke relationen mellem ejerne indbyrdes. Uden en særskilt aftale mellem ejerne om selskabet, vil der nemt kunne opstå uløselige konflikter.

En ejeraftale er derfor en meget vigtig aftale, og vilkårene skal være tilpasset virksomheden og ejerforholdene i den nuværende situation og fremadrettet.
OPKVALIFICER DIN BESTYRELSE MED EN BESTYRELSESADVOKAT

Kontakt Allan Sørensen, hvis du ønsker rådgivning om bestyrelsesforhold, eller hvis du ønsker at opkvalificere din bestyrelse med en advokat med erfaring i bestyrelsesarbejde. Årsagerne, til at vælge en advokat til bestyrelsen for et selskab, er mange, men det gennemgående er behovet for at have juridisk ekspertise lige ved hånden før, under og efter bestyrelsesmøderne. Herudover sikrer en erfaren advokat i bestyrelsen, at bestyrelsens beslutninger og arbejde sker under overholdelse af den ofte komplicerede regulering, som den enkelte virksomhed er underlagt. Allan Sørensen er medlem af bestyrelse og repræsentantskab i flere erhvervsdrivende virksomheder og fonde i Midt- og Vestjylland.

LÆS MERE OM BESTYRELSESFORHOLD
GENERALFORSAMLINGER OG DIRIGENTHVERV

Planlægning af generalforsamlinger og varetagelse af dirigenthverv er et særligt kompetence- og interesseområde hos Clea Advokatfirma. En succesfult gennemført generalforsamling forudsætter, at de formelle regler i selskabsloven overholdes, at vedtægternes bestemmelser følges, men også at forhandlingerne ledes på myndig og professionel vis. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med forberedelsen af en generalforsamling eller til opgaven som dirigent, så kontakt advokat Allan Sørensen, som står klar til at hjælpe dig.
GENERATIONSSKIFTE

Et ejerskifte af en virksomhed kan ske til en uafhængig køber eller ved et generationsskifte til familie eller medarbejdere. Et generationsskifte skal altid ske under hensyn til de konkrete forhold i virksomheden og familien og i et nært samarbejde med parterne og selskabets økonomiske og juridiske rådgivere. Et succesfuldt gennemført generationsskifte forudsætter grundig forberedelse og en række valg og overvejelser i forhold til forberedelsen af generationsskiftet, gennemførelsen samt om generationsskiftets betydning for familie og formue.

LÆS MERE OM GENERATIONSSKIFTE
LÆS MERE
______________________________

//   Selskabsret

//   Ansættelsesret

//   Generationsskifte

//   Bestyrelsesforhold

//   Generalforsamlinger

//   ERHVERVSKONTRAKTER

 

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?


Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om etablering af virksomhed eller valg af selskabsform, bestyrelsesarbejde, ejeraftaler eller generationsskifte så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Sørensen står klar til at hjælpe dig.

KONTAKT + 45 61 78 06 82