ERHVERVSRET

ERHVERVSRET OG SELSKABSRET


Som erhvervsadvokat har Allan Sørensen en bred berøringsflade med en række danske virksomheder og derved indsigt og erfaring med erhvervslivets juridiske og forretningsmæssige forhold. Clea Advokatfirma er et specialistkontor, som tilbyder rådgivning om erhvervsret og selskabsret. Rådgivningen er koncentreret om specialeområderne selskabsret og generationsskifte, HR-Jura og persondataret samt danske og internationale kontrakter. Allan Sørensen har endvidere stor viden om håndteringen af konflikter og retssager, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret.

Clea Advokatfirma rådgiver primært mindre og mellemstore virksomheder i Vestjylland, og rådgivningen er i reglen baseret på et fast samarbejde med den enkelte kunde eller virksomhed.

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse om et samarbejde, eller hvis du ønsker at drøfte en konkret sag eller situation.

Læs mere under de enkelte specialeområder.SAGSOMRÅDER

______________________________________________________________________

//  HR-JURA

//  SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

//  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

//  SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME

//  PRIVATE BOLIGHANDLER

//  ERHVERVSLEJERET

______________________________________________________________________

KONTAKT

+45 61 78 06 82