KONFLIKTLØSNING I ERHVERVSFORHOLD

 

ERHVERVSRET  //  KONFLIKTLØSNING I ERHVERVSFORHOLD

KONFLIKTLØSNING I ERHVERVSFORHOLD

Advokat Allan Sørensen har stor viden om håndteringen af konflikter og retssager i erhvervsforhold, dels fra arbejde som erhvervsadvokat, dels fra arbejde som konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret. Den viden og erfaring sikrer bedre løsninger og værdi for kontorets klienter.

Advokat Allan Sørensen bistår med rådgivning om konflikter af erhvervsretlig karakter eksempelvis med relation til danske og internationale kontrakter, erhvervsejendomme og erhvervslejeret, ansættelsesforhold samt ved håndteringen af konflikter internt i virksomhedens ejerkreds.

Ved sagens opstart vil der som udgangspunkt blive udarbejdet en juridisk og kommerciel vurdering af sagen, så der er klarhed over, om omkostninger og indsats står mål med det forventede udfald af sagen. Det skal samtidig afklares i samarbejde med klienten, om alternative konfliktløsningsmodeller i det enkelte tilfælde er en bedre løsning, end en retssag.KONTAKT

______________________________________________________________________

Du meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker at drøfte håndteringen af en verserende eller truende konflikt, retssag eller voldgiftssag i erhvervsforhold.

______________________________________________________________________

MANDAG TIL FREDAG  10.00-17.00

TELEFON
+45 61 78 06 82