STRAFFERET   //   ANSÆTTELSESRET   //   SELSKABSRET   //   KONTRAKTER   //   ERHVERVSLEJERET   //   FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF SKOVEJENDOMME


Hvis du ønsker at erhverve en skovejendom, er det først og fremmest væsentligt at få afklaret, om der reelt er tale om en skovejendom, der reguleres af skovloven, eller om der er tale om en landbrugsejendom med et skovareal, der reguleres af landbrugsloven. Der kan også være tale om en landbrugsejendom med en skov, der er omfattet af reglerne i skovloven om fredskov. I dette tilfælde finder både landbrugsloven og skovloven anvendelse.

Skovloven er mere restriktiv omkring mulighederne for opførsel af nye bygninger og udvidelse af beboelser, end landbrugsloven. Offentlighedens adgang påvirkes ligeledes af hvilke regler der finder anvendelse. En ejendom, hvis samlede arealer er noteret med fredskovspligt, har til gengæld ingen erhvervelsesbegrænsning sammenlignet med ejendomme omfattet af landbrugsloven.

Hvis der er tale om en reel skovejendom, er der ingen begrænsninger i, hvem der kan erhverve ejendommen, ligesom der ikke er noget bopælskrav i modsætning til landbrugsejendomme.HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen for en uforpligtende drøftelse om juridiske forhold med relation til køb og salg af skovejendomme, landbrugsejendomme eller andre spørgsmål med relation til fast ejendom.

Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk