TELEFON

+45 61 78 06 82

STRAFFESAGER - HAR DU BRUG FOR EN BISTANDSADVOKAT?


LÆS MERE   |   FORSVARSADVOKAT   |   BISTANDSADVOKAT   |   ERHVERVSSTRAFFERET

 

Hvis du er forurettet i en straffesag, eller pårørende til en afdød forurettet i en straffesag, der omfatter en volds- eller en sædelighedsforbrydelse, har du ret til at få beskikket en bistandsadvokat. I andre typer af sager kan du få beskikket en advokat under visse særlige omstændigheder. Henvendelse om beskikkelse af en bistandsadvokat skal som udgangspunkt sendes til politiet.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA