SPECIALEOMRÅDER  //  FAST EJENDOM  //  PRIVATE BOLIGHANDLER

PRIVATE BOLIGHANDLER


For mange er et boligkøb en beslutning, man kun tager få gange i livet, mens det for andre er en velkendt proces. Hos Clea Advokatfirma håndteres hver sag med høj faglighed og professionalisme og med udgangspunkt i din situation. Du får en uafhængig rådgivning, der belyser de juridiske og økonomiske konsekvenser af købet, og som giver dig det nødvendige overblik over din bolighandel. Rådgivningen i forbindelse med et privat boligkøb vil i de fleste tilfælde omfatte:

  • Gennemgang af købsaftalen
  • Udarbejdelse af advokatforbehold
  • Rådgivning om forsikringer og lån
  • Tinglysning af skøde
  • Korrespondance med mægler og bank
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse


HUSK ADVOKATFORBEHOLDET

Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af købsaftalens vilkår. Det er vigtigt, at du som køber får sikret dig, at vilkåret er indsat i aftalen. Hvis sælger eller mægler ikke vil indsætte et advokatforbehold, skal du vente med at underskrive købsaftalen, til din advokat har gennemgået aftalen med bilag. Du kan også få din advokat til at sikre, at advokatforbeholdet er korrekt formuleret.

Advokatforbeholdet indeholder en frist til at fremsætte indsigelser mod handlen, som ofte er fastsat til 3-6 hverdage, men hvis det bliver nødvendigt med en længere frist, vil sælger ofte acceptere en udsættelse på afklaring af et eller flere afgrænsede forhold. Inden for den aftalte frist har advokaten mulighed for at gennemgå købsaftalen og bilagene dertil med henblik på at vurdere, om der er vilkår i aftalen der bør ændres, forhold del skal undersøges nærmere, eller om prisen for ejendommen bør genforhandles. Læs mere om advokatforbehold her.OMKOSTNINGER

Som privat kunde hos Clea Advokatfirma, er prisen for advokatbistand altid fast og oplyses forud. Følgende er priseksempler, men du er altid velkommen til at kontakte kontoret, hvis du ønsker en uddybning af omkostningerne forbundet med dit boligkøb:

Pris 7.500 kr. inkl. moms
Hvor ejendommen er udbudt til salg via ejendomsmægler og anden rådgiver varetager berigtigelsen af handlen. Hvis Clea Advokatfirma skal varetage berigtigelsen af handlen, herunder tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse mv.,vil omkostningerne hertil udgøre 2.500 kr. inkl. moms.

Pris 7.500 - 15.000 kr. inkl. moms
Hvor sælger og køber selv har fundet hinanden, og der ikke medvirker ejendomsmægler. Prisen oplyses altid forud, men vil afhænge af de konkrete omstændigheder i forhold til parterne og ejendommen.

Pris 15.000 kr. inkl. moms
Ved liebhaverejendomme, hvorved forstås ejendommen udbudt til en kontant købesum på mere end 5.000.000 kr., og mindre landbrugsejendomme, vil honoraret afhænge af handlens kompleksitet og fastsættes efter individuel aftale.TESTAMENTE

I forbindelse med køb af privat bolig bør det altid overvejes, om køberne juridiske set har sikret hinanden bedst muligt. For langt de fleste par, der køber bolig sammen, er det en god idé at oprette et testamente, særligt hvis man har børn. Uden et testamente er det arveloven, der bestemmer, hvad der skal ske med boligen og formuen, hvis den ene dør, og det kan have store konsekvenser for den efterladte, hvis de juridiske forhold ikke er sikret. Ud over testamentet er det også en god idé at begunstige hinanden i livsforsikringer og pensionsordninger, så de udbetales til den længstlevende. Navnlig for ugifte samlevende kan det endvidere være en god idé at tegne krydslivsforsikringer, som et ekstra økonomisk sikkerhedsnet.

Det må altid anbefales, at testamentet oprettes som et notartestamente, hvilket indebærer, at testamentet skal underskrives for en notar. Et notartestamente begrænser risikoen for konflikter. Omkostningerne til at oprette et testamente udgør 5.000 kr. inkl. moms, hvortil kommer 300 kr. i afgift til notaren.LÆS MERE

______________________________________________________________________

//  SKOV- OG LANDBRUG

//  PRIVATE BOLIGHANDLER

//  UDLEJNINGSEJENDOMME

//  ERHVERVSLEJERET

______________________________________________________________________

KONTAKT

+45 61 78 06 82NYHEDER OG ARTIKLER

BOLIGKØB SOM UGIFTE SAMLEVENDE

Ved køb af privat bolig bør køberne altid overveje, om de har sikret hinanden bedst muligt, også juridisk set. Formålet med denne artikel er at fremhæve en række af de forhold, som navnlig ugifte samlevende bør være opmærksomme på i forbindelse med boligkøb.

LÆS MERE

 NYHEDER OG ARTIKLER

HUSK ADVOKATFORBEHOLDET

Det er dyrt at glemme advokatforbeholdet. Et advokatforbehold er ikke automatisk en del af købsaftalens vilkår. Det er vigtigt, at du som køber får sikret dig, at vilkåret er indsat i aftalen. Hvis sælger eller mægler ikke vil indsætte et advokatforbehold, skal du vente med at underskrive købsaftalen, til din advokat har gennemgået aftalen med bilag. Du kan også få din advokat til at sikre, at advokatforbeholdet er korrekt formuleret.

LÆS MERE

 NYHEDER OG ARTIKLER

10 TYPISKE FEJL VED KØB AF PRIVAT BOLIG

Denne guide er udarbejdet på baggrund af mangeårige erfaring med køb og salg af private boligejendomme med henblik på at sikre, at du undgår 10 typiske fejl ved køb af privat bolig.

LÆS MERE


DU ER MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE MIG, HVIS DU ØNSKER RÅDGIVNING OM DIT BOLIGKØB


Du er altid velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen for en uforpligtende drøftelse om din boligkøb. Allan Sørensen har i mere end 10 år rådgivet private købere af parcelhuse, nedlagte landbrugsejendomme, fritidshuse og ejerlejligheder om de juridiske og økonomiske forhold ved køb af privat bolig.

TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL » AS@CLEA-ADVOKATER.DK