ERHVERVSEJENDOMME
HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING OM FAST EJENDOM?

Advokat Allan Sørensen har stor viden og erfaring indenfor fast ejendom og yder specialistrådgivning i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme, byggegrunde, udlejningsejendomme, skovejendomme og landbrugsejendomme. Rådgivningen omfatter alle juridiske aspekter af overdragelsen.

Rådgivningen omfatter endvidere erhvervslejeret og boliglejeret.UDLEJNINGSEJENDOMME

Rådgivning i forbindelse med udlejningsejendomme omfatter såvel forhold ved afståelsen eller erhvervelsen af ejendommen samt juridiske forhold forbundet med driften eller udvikling af ejendommen. Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

 • udarbejdelse af købsaftales vilkår i forbindelse med køb/salg
 • rådgivning om selskabsretlige forhold ved overdragelse af ejendomsselskaber
 • vurdering af de aftalte vilkår i lejekontrakterne
 • forhandling, fortolkning og udarbejdelse af overdragelsens vilkår
 • rådgivning om ejendommens miljøretlige forhold
 • problemstillinger om pant, servitutter og tinglysning
 • rådgivning om moms- og skattemæssige forhold
 • tinglysningsmæssige ekspeditioner

Det vil forbindelse med køb af udlejningsejendomme ofte være centralt at få gennemgået og vurderet vilkårene i de eksisterende lejekontrakter, da lejekontrakternes vilkår og eventuelle fejl i kontrakterne kan få store konsekvenser for købers investering.BYGGEGRUNDE

Der er mange juridiske aspekter forbundet med køb af en byggegrund. Det vil ofte være relevant at få afklaret, om der er registreringen vedrørende ejendommens miljømæssige, jordbundsmæssige eller planmæssige forhold, som kan hindre eller fordyre købers påtænkte anvendelse af ejendommen. En købsaftale vil derfor ofte blive udarbejdet med vilkår om, at køberen inden for en nærmere aftalt periode skal have mulighed for at søge afklaret, om ejendommen kan anvendes til købers påtænkte formål. Rådgivningens omfang ved erhvervsmæssig køb af byggegrunde vil afhænge af karakteren af den enkelte ejendom og sælgers/købers konkrete behov.
LANDBRUGSEJENDOMME

Det må altid anbefales, at sælger og køber anvender en advokat med speciale landbrugsret i forbindelse med køb eller salg af en landbrugsejendom. Advokat Allan Østergaard Sørensen har gennem en årrække rådgivet både sælgere og købere af landbrugsejendomme i forbindelse med et stort antal landbrugshandlen. Rådgivning om landbrugshandler forudsætter ofte en særlig indsigt i landbrugsrelaterede forhold. En landbrugshandel kan omfatte alt fra et mindre hobbylandbrug til overdragelse af en professionelt drevet landbrugsvirksomhed med et stort antal landbrugsejendomme, medarbejdere, maskinpark samt rettigheder og forpligtelser i forhold til f.eks. forpagtningskontrakter og handelsaftaler.

Rådgivningen i forbindelse med en landbrugshandel vil omfatte:

 • udarbejdelse af købsaftalens vilkår
 • forhandling af vilkårene for overdragelsen
 • rådgivning om købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven
 • assistance med at indhente godkendelse til erhvervelsen fra Landbrugsstyrelsen
 • undersøgelse af de offentlige registreringer og begrænsninger på ejendommen
 • rådgivning om forpagtningskontrakter, handelsaftaler og samdriftsaftaler mv.
 • overdragelse af rettigheder med tilknytning til landbrugsvirksomheden
 • panteretlige forhold og tinglysning

Overdragelse af landbrugsejendomme forudsætter et godt og tillidsfyldt samarbejde mellem parterne og landbrugets øvrige rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer, landbrugskonsulenter og landbrugsmæglere. Kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du ønsker juridisk rådgivning i forbindelse med en landbrugshandel.

LÆS MERE OM LANDBRUGSHANDLER
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse om et samarbejde mellem Clea Advokatfirma og din virksomhed, eller hvis du ønsker at drøfte en konkret sag eller situation med relation til fast ejendom.

 

Advokat Allan Ø. Sørensen
Telefon  + 45 61 78 06 82
Send en mail  as@clea-advokater.dk