TELEFON + 45 61 78 06 82

Advokat Allan Østergaard Sørensen er forsvarsadvokat
og arbejder med alle former for straffesager


TELEFON

+45 61 78 06 82

ERHVERVSSTRAFFERET


LÆS MERE   |   FORSVARSADVOKAT   |   BISTANDSADVOKAT   |   ERHVERVSSTRAFFERET


HAR DU BRUG FOR EN ERFAREN FORSVARSADVOKAT I EN ERHVERVSSTRAFFESAG?

Både personer og virksomheder kan ifalde strafansvar. For virksomheders vedkommende skal der være tale om virksomhedsrelevante lovovertrædelser, og det skal samtidig specifikt være bestemt i den lov som påstås overtrådt, at virksomheder kan ifalde strafansvar. Der er mange aspekter i erhvervsstrafferetten, og er det er vigtigt tidligst muligt i processen at inddrage en advokat med viden og erfaring om strafferet.

Ved vurderingen af en virksomheds strafferetlige ansvar vil der bl.a. blive lagt vægt på (i) hvem personen eller personkredsen er, som har begået overtrædelsen, f.eks. om overtrædelsen er begået af et bestyrelsesmedlem, direktionen, ledende medarbejdere eller almindelige lønmodtagere i virksomheden, (ii) om overtrædelsen er begået for at skaffe virksomheden en økonomisk fordel, om overtrædelsen har forbindelse med arbejdets udførelse, eller om overtrædelsen (alene) er i en lønmodtagers interesse, (iii) om forholdet - der danner grundlag for det eventuelle strafferetlige ansvar - kan henføres til en eller flere bestemte medarbejdere. I visse tilfælde kan anonyme fejl/kumulerede fejl også danne grundlag for et strafferetligt ansvar for virksomheden, alt efter om der må anses at være fejl ved tilrettelæggelsen af arbejdet eller de interne kontrolprocedurer i virksomheden.KONTAKT ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN

Kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du har brug for rådgivning eller bistand fra en forsvarsadvokat i en erhvervsstraffesag.

Som forsvarsadvokat kan Allan Sørensen bl.a. hjælpe med

  • at varetage kommunikationen med offentlige myndighederne
  • at foretage en vurdering af sagens udfald
  • at udarbejde processuelle indlæg 
  • at bistå virksomheden med at opnå den bedst mulige afslutning af sagen

 

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA