SPECIALEOMRÅDER
________________________________________


//  STRAFFESAGER

//  ERHVERVSEJENDOMME

//  PRIVATE FORMUEFORHOLD

//  ERHVERVSRÅDGIVNING

 

STRAFFERET ERHVERV
HAR DU BRUG FOR EN FORSVARSADVOKAT?

Siden er under opbygning...FORSVARSADVOKATENS OPGAVER

 HVORDAN BETALER JEG FOR EN FORSVARSADVOKAT

Når du får en advokat beskikket som din forsvarer, skal du i første omgang ikke bekymre dig for, om du har råd til at få advokaten til at hjælpe dig. I straffesager fastsættes salæret ud fra nogle faste takster, som domstolene fastsætter, og salæret afholdes i første omgang af statskassen.

Såfremt du bliver dømt i sagen kan du dog blive pålagt at skulle betale salæret til din forsvarsadvokat. Det er retten, som i forbindelse med sagens afslutning fastsætter størrelsen af honoraret til din forsvarsadvokat. Salæret fastsættes efter domstolenes vejledende satser i straffesager og forsvarerens tidsforbrug i sagen.

Salærtaksten er i øjeblikket 2.237,50 kr./time inkl. moms.


Salærsatserne er de samme, uanset hvilken advokat der er beskikket. Der kan om størrelse af disse og retningslinjer herfor henvises til afsnittet om vejledende salærtakster på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.HAR DU BRUG FOR EN BISTANDSADVOKAT?

Hvis du er forurettet i en straffesag, eller pårørende til en afdød forurettet i en straffesag, der omfatter en volds- eller en sædelighedsforbrydelse, har du ret til at få beskikket en bistandsadvokat. I andre typer af sager kan du få beskikket en advokat under visse særlige omstændigheder. Henvendelse om beskikkelse af en bistandsadvokat skal som udgangspunkt sendes til politiet.

KONTAKT CLEA ADVOKATFIRMA

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?


Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om strafferet, eller har du brug for en forsvarsadvokat eller bistandsadvokat, så kontakt Clea Advokatfirma. Advokat Allan Østergaard Sørensen står klar til at hjælpe dig.

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN