FAST EJENDOM

SPECIALE I FAST EJENDOM

RÅDGIVNING OM ALLE JURIDISKE ASPEKTER AF FAST EJENDOM, HERUNDER KØB OG SALG AF FAST EJENDOM SAMT ERHVERVSLEJERET


Advokat Allan Sørensen har mangeårig erfaring med at rådgive om fast ejendom, herunder køb og salg af udlejningsejendomme, erhvervsejendomme samt skov- og landbrugsejendomme, erhvervslejeret samt entrepriseret og rådgiverret.KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

Specialeområdet omfatter navnlig rådgivning i forbindelse med overdragelse af udlejningsejendomme, produktionsejendomme, butiksejendomme, skov- og landbrugsejendomme samt rådgivning om erhvervslejeret og boliglejeret samt entreprise- og rådgiverret.

Specialeområdet omfatter navnlig:

 • overdragelse af erhvervsejendomme og udlejningsejendomme
 • private bolighandler
 • overdragelse af skov- og landbrugsejendomme
 • selskabsretlige forhold ved overdragelse af ejendomsselskaber
 • erhvervslejeret og boliglejeret
 • entreprise- og rådgiverret
 • miljøretlige forhold
 • problemstillinger om pant, servitutter og tinglysning

Udover sædvanlige forhold ved køb og salg af fast ejendom omfatter rådgivningen de forhold, som er særligt relevante for den konkrete ejendomstype. Som køber af en udlejningsejendom er det eksempelvis særlig vigtigt at få foretaget en juridisk gennemgang af erhvervs- og boliglejekontrakterne, da fejl i kontrakterne kan have stor betydning for afkastet på købers investering.

Ved overdragelse af skovejendomme rådgives køber om reglerne i skovloven, mens køber af landbrugsejendomme rådgives om landbrugslovens erhvervelsesbetingelser.ERHVERVSLEJERET

Hos Clea Advokatfirma er erhvervslejeret et kerneforretningsområde, og du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du har behov for juridisk bistand i forbindelse med indgåelsen af en erhvervslejekontrakt eller vurdering af vilkårene i en allerede indgået erhvervslejekontrakt.

Advokat Allan Sørensen har mangeårig erfaring med at rådgive lejere og udlejere af erhvervslejemål, om erhvervslejeretlige forhold. Erhvervslejeloven bygger i høj grad på aftalefrihed, og udlejer og lejer skal  ud over lejens størrelse og regulering tage stilling til en række spørgsmål eksempelvis lejeforholdets varighed og fordelingen af vedligeholdelsespligten for det lejede. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at en del af erhvervslejelovens bestemmelser er præceptive (ufravigelige), hvilket indebærer, at bestemmelserne er gældende, uanset hvad parterne aftaler i erhvervslejekontrakten.

Virksomhedens beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning for virksomheden, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Det er derfor af stor værdi at bruge tid på at få forhandlet erhvervslejekontrakten ordentlig på plads. Hvis lejeren eksempelvis accepterer en længere uopsigelighedsperiode, samtidig med at der i ejendommen ikke er mulighed for fysisk at udvide lejemålet, kan sådanne vilkår være med til at bremse væksten og de fremtidige muligheder i lejers virksomhed.

Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

 • alle former for erhvervslejekontrakter
 • de udfyldende og ufravigelige regler i erhvervslejelovgivningen
 • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
 • rådgivning om og håndtering af tvister om lejens størrelse
 • håndtering af sager om mangler ved erhvervslejemål
 • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse
 • tvister om opsigelse, fraflytning og istandsættelse
 • ophævelse af erhvervslejemål og erstatningskrav i tilfælde af misligholdelseKONTAKT

______________________________________________________________________

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du ønsker at drøfte en problemstilling i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom, erhvervslejeret eller andre juridiske problemstillinger med relation til fast ejendom.


» LÆS MERE OM PRIVATE BOLIGHANDLER

» LÆS MERE OM SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME

» ARTIKLER OM FAST EJENDOM

______________________________________________________________________


TELEFON

+45 61 78 06 82