CLEA ADVOKATFIRMA  //  FAST EJENDOM

FAST EJENDOM OG ERHVERVSLEJERET


Clea Advokatfirma er et specialistkontor, som rådgiver om alle juridiske forhold forbundet med køb og salg af alle former for fast ejendom, herunder erhvervsejendomme, udlejningsejendomme, skov- og landbrugsejendomme samt ved private boligkøb.

Specialeområdet omfatter rådgivning om:

 • overdragelse af erhvervsejendomme og udlejningsejendomme
 • private bolighandler
 • overdragelse af skov- og landbrugsejendomme
 • selskabsretlige forhold ved overdragelse af ejendomsselskaber
 • erhvervslejeret og boliglejeret
 • entreprise- og rådgiverret
 • miljøretlige forhold
 • problemstillinger om pant, servitutter og tinglysning

Advokat Allan Sørensen har stor erfaring med at rådgive i forbindelse med køb og salg af udlejningsejendomme samt ved overdragelse af skov og landbrugsejendomme. Som køber af en udlejningsejendom er det eksempelvis særlig vigtigt at få foretaget en juridisk gennemgang af erhvervs- og boliglejekontrakterne, da fejl i kontrakterne kan have stor betydning for købers investering. Ved køb af landbrugsejendomme er det væsentligt at sikre, at landbrugslovens betingelser for erhvervelsen er opfyldt.ERHVERVSLEJERET

Hos Clea Advokatfirma er erhvervslejeret et kerneforretningsområde, og du er meget velkommen til at kontakte advokat Allan Sørensen, hvis du har behov for juridisk bistand i forbindelse med indgåelsen af en erhvervslejekontrakt eller vurdering af vilkårene i en allerede indgået erhvervslejekontrakt.

Advokat Allan Sørensen har mangeårig erfaring med at rådgive lejere og udlejere af erhvervslejemål om erhvervslejeretlige forhold. Erhvervslejeloven bygger i høj grad på aftalefrihed, og udlejer og lejer skal  ud over lejens størrelse og regulering tage stilling til en række spørgsmål eksempelvis lejeforholdets varighed og fordelingen af vedligeholdelsespligten for det lejede. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at en del af erhvervslejelovens bestemmelser er præceptive (ufravigelige), hvilket indebærer, at bestemmelserne er gældende, uanset hvad parterne aftaler i erhvervslejekontrakten.

Virksomhedens beliggenhed og lokaler har i mange tilfælde stor betydning for virksomheden, ligesom omkostningerne forbundet med lejeforholdet kan være betydelige. Det er derfor af stor værdi at bruge tid på at få forhandlet erhvervslejekontrakten ordentlig på plads. Hvis lejeren eksempelvis accepterer en længere uopsigelighedsperiode, samtidig med at der i ejendommen ikke er mulighed for fysisk at udvide lejemålet, kan sådanne vilkår være med til at bremse væksten og de fremtidige muligheder i lejers virksomhed.

Specialeområdet omfatter eksempelvis rådgivning om:

 • alle former for erhvervslejekontrakter
 • de udfyldende og ufravigelige regler i erhvervslejelovgivningen
 • vurdering af eksisterende lejevilkår ved ejendomstransaktioner
 • rådgivning om og håndtering af tvister om lejens størrelse
 • håndtering af sager om mangler ved erhvervslejemål
 • rådgivning om afståelse, fremleje og genindtrædelse
 • tvister om opsigelse, fraflytning og istandsættelse
 • ophævelse af erhvervslejemål og erstatningskrav i tilfælde af misligholdelseSAGSOMRÅDER

______________________________________________________________________

//  STRAFFERET

//  SELSKABSRET OG GENERATIONSSKIFTE

//  DANSKE OG INTERNATIONALE KONTRAKTER

//  FAST EJENDOM OG ERHVERVSLEJERET

//  SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME

______________________________________________________________________SENESTE ARTIKLER

______________________________________________________________________


Juli 2020 | GUIDE TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTER

Hvad enten du lejer eller udlejer erhvervslokaler, er der en række spørgsmål, du bør forholde dig til, før erhvervslejekontrakten skrives under. Hvilke forpligtelser har du som lejer og udlejer? Hvem har ansvaret for vedligeholdelse? Hvordan kan lejen reguleres? Og hvad sker der den dag, lejemålet opsiges? Det er nogle af de spørgsmål, som du kan få svar på i denne artikel.