SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME

SPECIALEOMRÅDER //  FAST EJENDOM  //  SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME

KØB OG SALG OG SKOV- OG LANDBRUGSEJENDOMME


Advokat Allan Sørensen har mangeårig erfaring med at rådgive om køb og salg af alle former for fast ejendom, herunder landbrugsejendomme og skovejendomme.

Allan Sørensen har gennem de seneste 10 år bistået med rådgivning om overdragelse af et betydeligt antal landbrugsejendomme i Midt- og Vestjylland. Udover landbrugshandler rådgiver Allan Sørensen endvidere om generationsskifte af landbrugsvirksomheder samt andre forhold, som relaterer sig til personer og selskabers drift af landbrugsvirksomhed eksempelvis udarbejdelse af samejekontrakter, interressentskabskontrakter, forpagtnings- og samdriftsaftaler og handelsaftaler.LANDBRUGSHANDLER

En landbrugshandel kan omfatte alt fra et mindre hobbylandbrug til overdragelse af en professionelt drevet landbrugsvirksomhed omfattende et stort antal landbrugsejendomme. Det må altid anbefales, at sælger og køber anvender en advokat med speciale i landbrugsret til at rådgive og bistå med overdragelsen. 

Hos Clea Advokatfirma kan du navnlig søge rådgivning om:

  • Udarbejdelse af købsaftalen om landbrugsejendommen
  • Forhandling af vilkårene for overdragelsen
  • Rådgivning om købers erhvervelsesmuligheder i henhold til landbrugsloven
  • Assistance med at indhente eventuel godkendelse til erhvervelsen fra Landbrugsstyrelsen
  • Undersøgelse af de offentlige registreringer og begrænsninger på ejendommen
  • Rådgivning om forpagtningskontrakter, handelsaftaler, samdriftsaftaler mv.
  • Overdragelse af rettigheder med tilknytning til landbrugsvirksomheden
  • Panteretlige forhold og tinglysning

Overdragelse af landbrugsejendomme forudsætter aktid et godt og tillidsfyldt samarbejde med parterne samt landbrugets øvrige rådgivere, herunder finansielle rådgivere, banker, revisorer, landbrugskonsulenter og landbrugsmæglere. Kontakt Clea Advokatfirma, hvis du ønsker juridisk rådgivning eller assistance ved overdragelse af en landbrugsejendom.SKOVEJENDOMME

Hvis du ønsker at erhverve en skovejendom, er det først og fremmest væsentligt at få afklaret, om der reelt er tale om en skovejendom, der reguleres af skovloven, eller om der er tale om en landbrugsejendom med et skovareal, der reguleres af landbrugsloven. Der kan også være tale om en landbrugsejendom med en skov, der er omfattet af reglerne i skovloven om fredskov. I dette tilfælde finder både landbrugsloven og skovloven anvendelse.

Skovloven er mere restriktiv omkring mulighederne for opførsel af nye bygninger og udvidelse af beboelser, end landbrugsloven. Offentlighedens adgang påvirkes ligeledes af hvilke regler der finder anvendelse. En ejendom, hvis samlede arealer er noteret med fredskovspligt, har til gengæld ingen erhvervelsesbegrænsning sammenlignet med ejendomme omfattet af landbrugsloven.

Hvis der er tale om en reel skovejendom, er der ingen begrænsninger i, hvem der kan erhverve ejendommen, ligesom der ikke er noget bopælskrav i modsætning til landbrugsejendomme.LÆS MERE

______________________________________________________________________

//  SKOV- OG LANDBRUG

//  PRIVATE BOLIGHANDLER

//  UDLEJNINGSEJENDOMME

//  ERHVERVSLEJERET

______________________________________________________________________

KONTAKT

+45 61 78 06 82