TELEFON

+45 61 78 06 82

FORMUERÅDGIVNINGØnsker du rådgivning om køb af privat bolig eller fritidshus eller rådgivning om mulighederne for at sikre dine private formueforhold ved brug af juridiske dokumenter som testamente, ægtepagt eller fremtidsfuldmagt, så kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen


Advokat Allan Østergaard Sørensen har stor viden og erfaring med at rådgive om private klienter om private formueforhold.

Det er ofte i forbindelse med store økonomiske beslutninger som køb/salg af virksomhed, generationsskifte eller ved køb af bolig/sommerhus, at der opstår et naturligt behov for rådgivning om de juridiske konsekvenser for formue og familie. Det er dog generelt en god ide at få gennemgået tidligere oprettede dokumenter f.eks. hvert 10. år for at sikre, at dokumenterne stadig er dækkende for familiens og virksomhedens situation.

Formuerådgivning omfatter eksempelvis

  • boligrådgivning
  • mulighederne for ved testamente at sikre familien bedst muligt og arvens fordeling ved dødsfald
  • mulighederne for ved ægtepagt at sikre, at der er forudbestemt vilkår om deling af aktiver og formue i tilfælde af skilsmisse.
  • famlilelån og afgiftsfrie gaver
  • fuldmagter og fremtidsfuldmagter


HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR RÅDGIVNING?

Kontakt advokat Allan Østergaard Sørensen, hvis du har brug for juridisk rådgivning om dine private formueforhold.


ADVOKAT ALLAN ØSTERGAARD SØRENSEN
TELEFON + 45 61 78 06 82

SEND EN MAIL TIL ALLAN SØRENSEN